Over Vereniging
Bedrijf & Historie

Doelstelling

Het doel van Vereniging Bedrijf & Historie (VBH) is het bijeenbrengen van bedrijven die in het bezit zijn van een bedrijfshistorische collectie en hiermee hun collecties behouden voor de volgende generaties.

Vereniging Bedrijf & Historie probeert dit doel te bereiken door:

 • het behartigen van de belangen van de leden;
 • kennisnetwerk door het uitwisselen van vakkennis, podium voor debatten en het verzorgen van scholing;
 • het ontwikkelen van beleid voor de preservatie van bedrijfshistorische collecties;
 • het houden van bijeenkomsten, lezingen, excursies en dergelijke;
 • het samenwerken met andere partijen met een soortgelijk doel in zowel Nederland als in het buitenland, welke een gelijk doel hebben als de VBH.

Wij zetten ons actief in om te voorkomen dat historische collecties en archieven in de vergetelheid raken. Omdat bedrijfscollecties niet onder de Archiefwet vallen, is er geen bewaarplicht. Via bewustwording en kennisdeling streeft VBH naar het onderstrepen van het belang van hun eigen verleden.

Het bewaren van archieven voor de toekomst kan het imago en de identiteit van uw bedrijf versterken. Maar als dit niet tijdig en voortvarend wordt opgepakt, glipt het (soms letterlijk) door uw vingers. Het vastleggen van gegevens en bewaren van objecten is een keuze. Het niet maken van deze keuze heeft ook gevolgen. Maar als de papierversnipperaar of afvalcontainer eenmaal is geweest is, is er vaak geen weg meer terug.

Een bedrijf dat zijn geschiedenis niet beschikbaar heeft voor zichzelf of het publiek toont zich gesloten en beschermend. Het is een illusie om te denken dat een bedrijf zich loskoppelt van zijn geschiedenis als men het archief afstoot of permanent opbergt. In tegendeel, een bedrijf ontneemt zichzelf daarmee een beschermende functie over zijn geschiedenis. Eerder wordt het gezien als een symbolische bezuiniging op korte termijn en een PR-risico op lange termijn. Het laten versloffen van collectiebeleid komt niet alleen als onverschilligheid over , maar mogelijk ook als een poging iets te verbergen. Met actief collectiebeleid neemt u regie over vastlegging van uw historie en hoe hierover wordt geschreven. Een goed beheerd historisch archief maakt de beschrijving en reconstructie van de eigen bedrijfsgeschiedenis mogelijk. Daarnaast heeft een organisatie ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid om het cultuurhistorisch erfgoed van de onderneming te behouden voor de toekomst. Daarnaast zijn ze van maatschappelijke betekenis voor wetenschappelijk onderzoek, algemeen economisch-historisch onderzoek, publieke verantwoording, rechtsvinding en tevens erfgoedbeleid.

Er zijn twee vormen van aansluiting bij de Vereniging Bedrijf & Historie:

 • Een lid is een vertegenwoordiger van een bedrijf welke beschikt over een historische collectie. Het lidmaatschap kost Euro 100,- p.j.
 • Een donateur is een natuurlijk persoon die de doelstellingen van de Vereniging Bedrijf & Historie onderschrijft. Het donateurschap kost Euro 50,- p.j.

Bestuur

De vereniging wordt vertegenwoordigd door een bestuur dat bestaat uit:

 • Martin Gerssen, Stichting Albert Heijn Erfgoed, Zaandam, voorzitter
 • Ronald van der Heijden, Fairviews, Rotterdam, secretaris
 • Jaap-Jan Mobron, Art & Heritage ABN AMRO, Amstelveen, penningmeester
 • Jacoline Bodewes, Bedrijfshistorisch Archief ING, Amsterdam, bestuurslid
 • Sigrid Vegter, Stichting Kunst & Historisch Bezit asr Nederland, Utrecht, bestuurslid

Praktische informatie

De Vereniging Bedrijf & Historie (VBH) is opgericht op 24 december 2010 en heeft haar zetel in Amsterdam.

Bankrekening: Vereniging Bedrijf & Historie, Amsterdam
bankreknr. NL06 ABNA 0504 6822 37

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 51517434.