Over Vereniging
Bedrijf & Historie

Doelstelling

Doelstelling Vereniging Bedrijf & Historie

Het doel van Vereniging Bedrijf & Historie (VBH) is het bijeenbrengen van bedrijven die in het bezit zijn van een bedrijfshistorische collectie en hiermee hun collecties behouden.

Vereniging Bedrijf & Historie probeert dit doel te bereiken door:

· Behartigen van de belangen van de leden;
· Kennisnetwerk door het uitwisselen van vakkennis, podium voor debatten en het verzorgen van scholing ter ondersteuning van professionalisering;
· Ontwikkelen van beleid voor behoud van bedrijfshistorische collecties;
· Organiseren van bijeenkomsten, lezingen, excursies en dergelijke;
· Samenwerken met partijen in zowel Nederland als in het buitenland, die een vergelijkbaar doel hebben als de VBH.

Wij zetten ons actief in om te voorkomen dat historische collecties en archieven in de vergetelheid raken. Omdat bedrijfscollecties niet onder de Archiefwet vallen, is er geen bewaarplicht. Dit geldt des te meer voor een historische objectencollectie. Via bewustwording en kennisdeling streeft Vereniging Bedrijf & Historie ernaar om bedrijven en instellingen te overtuigen van het belang van hun eigen verleden en historische collectie.

Inspiratie
Het zorgvuldig en professioneel bewaren van historische collectie van archieven en objecten kan het imago en de identiteit van bedrijven versterken. Als een bedrijf een archief heeft kan het verrast worden door zijn eigen verleden. Onze huismerken kregen een retrodesign, geïnspireerd door verpakkingen uit het verleden, Martin Gerssen (Albert Heijn)”.

Branding
Door het behoud van je verleden, ken je je eigen verhaal als beste.
Het versterken van je merk wordt een stuk eenvoudiger als je weet waar je
vandaan komt en wie je bent. Ook valt er altijd iets te vieren. Het maken van
leuke content wordt een stuk eenvoudiger met een goed gevuld archief en goed beheerde objectencollectie
Ik denk dat het verleden van een onderneming een grote rol speelt in het vormgeven van haar toekomst” 13 juni 2012 Jan Hommen (CEO ING Groep)”.

Onboarding
Nieuwe medewerkers meenemen in de historie van je bedrijf is direct
een goed begin en helpt mee in het laten landen van nieuwe medewerkers.
Hierdoor weten medewerkers wat het DNA is van het bedrijf en wordt het juiste
verhaal naar buiten toe verteld. Medewerkers zijn je beste ambassadeurs.
“Medewerkers kunnen mooi verhalen tappen op verjaardagen, Demelza van de Maas (Heineken)”.

Risico
Een bedrijf dat zijn geschiedenis niet beschikbaar heeft voor zichzelf
of het publiek, toont zich gesloten en beschermend. Het is een illusie om te
denken dat een bedrijf zich loskoppelt van zijn geschiedenis als men het
afstoot of permanent opbergt. In tegendeel, een bedrijf ontneemt zichzelf
daarmee een beschermende functie over zijn geschiedenis. Het afstoten of
wegbergen van de eigen geschiedenis is niet meer dan een symbolische
bezuiniging op korte termijn en op lange termijn een reëel PR-risico. Het komt
niet alleen als onverschilligheid over, maar mogelijk ook als een poging iets
te verbergen. Met een actief collectiebeleid neemt u regie over vastlegging van
uw historie en hoe hierover wordt geschreven.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Een organisatie heeft ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid om
het cultuurhistorisch erfgoed van de onderneming te behouden voor de toekomst. Daarnaast zijn ze van betekenis voor wetenschappelijk onderzoek, algemeen economisch-historisch onderzoek, publieke verantwoording, rechtsvinding en tevens erfgoedbeleid. Het vastleggen van gegevens en bewaren van objecten is een keuze. Het niet maken van deze keuze kan daardoor gevolgen hebben “Alleen een bedrijf dat zijn geschiedenis koestert, heeft een toekomst. Dat geldt zeker voor a.s.r. want in 2020 bestond a.s.r. 300 jaar en daar is een unieke tentoonstelling aan gekoppeld, Sigrid Vegter, (a.s.r)”.

 

Bestuur

De vereniging wordt vertegenwoordigd door een bestuur dat bestaat uit:

  • Martin Gerssen, Stichting Albert Heijn Erfgoed, Zaandam, voorzitter
  • Ronald van der Heijden, Fairviews, Rotterdam, secretaris
  • Jaap-Jan Mobron, Art & Heritage ABN AMRO, Amstelveen, penningmeester
  • Jacoline Bodewes, Bedrijfshistorisch Archief ING, Amsterdam, bestuurslid
  • Vera Smeets, Pon Holdings, Leusden, bestuurslid

Praktische informatie

Vereniging Bedrijf & Historie (VBH) is opgericht op 24 december 2010 en heeft haar zetel in Amsterdam.

Bankrekening: Vereniging Bedrijf & Historie, Amsterdam
bankreknr. NL06 ABNA 0504 6822 37

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 51517434.

Vereniging Bedrijf & Historie
Rapenburg 13
1011TT Amsterdam