Over VBH

Vereniging Bedrijf en Historie

De Vereniging Bedrijf en Historie (VBH) is opgericht op 24 december 2010 en heeft haar zetel in Amsterdam.

Het doel van de vereniging is het bijeenbrengen van bedrijven, ondernemingen en instellingen die in het bezit zijn van een bedrijfshistorische collectie, teneinde deze collecties voor het nageslacht te behouden.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

 • het behartigen van de belangen van haar leden;
 • deskundigheidsbevordering (uitwisselen van vakkennis, podium voor debatten en het verzorgen van scholing);
 • het ontwikkelen van beleid voor de preservatie van bedrijfshistorische collecties;
 • het houden van bijeenkomsten, lezingen, excursies en dergelijke;
 • het samenwerken met andere partijen met een soortgelijk doel in zowel Nederland als in het buitenland, mits deze samenwerking niet in strijd is met het doel van de vereniging.

Er zijn twee vormen van aansluiting bij de VBH:

 • Lidmaatschap. Een lid is een vertegenwoordiger van een bedrijf; dit bedrijf beschikt over een historische collectie. Het lidmaatschap kost Euro 100,- p.j.
 • Donateurschap. Dit is een natuurlijk persoon die de doelstellingen van de VBH onderschrijft. Het donateurschap kost Euro 50,- p.j.

Bestuur

De vereniging wordt vertegenwoordigd door een bestuur dat bestaat uit:

  • Ton de Graaf, bedrijfshistoricus ABN AMRO Kunst & Historie, Almere, voorzitter
  • Ad Saan, conservator Saan Museum, Diemen, penningmeester
  • Ronald van der Heijden, eigenaar Fairviews, Rotterdam, secretaris
  • Martin Gerssen, Stichting Albert Heijn Erfgoed, Zaandam, lid

Bankrekening

Vereniging Bedrijf en Historie, Amsterdam
reknr. NL06 ABNA 0504 6822 37

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 51517434.