Museum Rotterdam, collectie Bedrijf & Techniek

Naam

Museum Rotterdam, collectie Bedrijf & Techniek

Locatie

Depot Gemeentelijke Musea Rotterdam

Contactpersoon

Geschiedenis & Oprichtingsjaar

Museum Rotterdam vindt zijn oorsprong in het Museum van Oudheden, dat in 1905 voor het publiek toegankelijk werd. Ambachten zijn van oudsher goed in de collectie vertegenwoordigd, vanaf de gilden in de vroegmoderne stad tot en met de mechanisatie van ambachtelijke bedrijfstakken. Hoeden kwamen in toenemende mate uit de fabriek, de Rotterdamse vijlenkapperij Watson verdrong de kleine ambachtelijk werkende ondernemingen, en de genotmiddelenindustrie (met bedrijven als Jamin en Van Nelle) moderniseerde. Bovendien hebben bijna 5.000 voorwerpen betrekking op de detailhandel. Interieurs van een kapper, slagerij, waterstoker, kruidenier, apotheek, drogisterij en schoenenzaak vormen een goede afspiegeling van Rotterdam tot in de jaren zeventig.

Nieuwe vormen van ondernemerschap worden verkend in het project Echt Rotterdams Erfgoed. Bijna de helft van de initiatieven die aan de “actieve collectie” van Museum Rotterdam werden toegevoegd, is gerelateerd aan innovatief en verbindend ondernemerschap in het midden- en kleinbedrijf, en vaak liggen transnationale netwerken hieraan ten grondslag. In de komende periode wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is dit actuele erfgoed een plaats te geven in de historische collectie. In aansluiting hierop zal het thema van arbeidsmigratie de komende tijd beter in historisch perspectief worden geplaatst.

Collecties

In deze collectie staat Rotterdam als werkstad centraal. Er zijn verschillende (historische) bedrijven vertegenwoordigd. Het accent ligt daarbij op de vervaardiging, distributie en verkoop van eindproducten. De voorwerpen betreffen vooral gereedschappen en kleine machines, maar ook interieurs van zelfstandige ondernemers en ambachtslieden zijn aanwezig.

Aantal objecten

Ca. 100.000, waarvan iets meer dan 10.000 in de collectie Bedrijf & Techniek

Verzamelgebied

Voorwerpen die in relatie staan tot de geschiedenis van Rotterdam en de moderne stadscultuur. Deelverzamelingen, waaronder Bedrijf & Techniek.

Rondleidingen

Het depot is op afspraak toegankelijk voor onderzoek.

Bruiklenen

Het museum voert een ruimhartig bruikleenbeleid, waarvoor de procedure op de website is in te zien: https://museumrotterdam.nl/collectie/bruikleen

Tentoonstellingen

Zie de website voor actuele informatie.

Publicaties

Een recente greep uit de veelheid van publicaties door het museum:

  • P. Grimm (red.), Heeren in Zaken – de Kamer Rotterdam van de Verenigde Oostindische Compagnie (Zutphen 1994)
  • N. Schadee, Een rijk geheugen; geschiedenis van Rotterdam, 1270-2001 (Rotterdam 2002)
  • M. Groffen, P. van de Laar, N. Schadee (red.), Honderd! Historisch Museum Rotterdam (Rotterdam 2005)
  • L. van der Zeeuw, L. van der Wolde, Marius Richters Rotterdam – schilder en glazenier 1878–1955 (Bussum/Rotterdam 2005)
  • M. Groffen, Lekker Fris! Honderd jaar gezondheid, schoonheid en fatsoen (Amsterdam/Rotterdam 2009)
  • I. de Jager, N. Schadee, Tegels uit Rotterdam, 1609-1866 (Zaltbommel/Rotterdam 2009)
  • S. Hoitsma, K. de Vilder, H. Walgenbach, 5314 Roffa: Stijl van Zuid (Rotterdam 2010)
  • P. van de Laar, K. Hage, H. Werlemann, Brandgrens Rotterdam, 1930 / 2010 (Bussum 2010)
  • https://www.rotterdaminkaart.nl/bedrijvige-stad