Stichting Behoud Erfgoed Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum

Naam

Stichting Behoud Erfgoed Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum

Locatie

Anthony Fokkerweg 2 1059 CM Amsterdam

Geschiedenis & Oprichtingsjaar

In 1985 werd een eerste aanzet gegeven tot een bedrijfsmuseum en een historisch archief. In de loop van de tijd zijn deze uitgebreid. In 2000 werden beide opgenomen in de Stichting Historisch Museum NLR.

Wegens renovatie van het museumgebouw is de museumcollectie per 1 januari 2015 in opslag gegaan. De museumcollectie, het beeldmateriaal en het documentenarchief zullen via internet toegankelijk worden gemaakt. Het documentenarchief blijft operationeel.

Collecties

 • historische modellen, apparatuur en instrumentatie
 • audiovisuele collectie (film, video, fotografie waaronder foto’s, negatieven, dia’s, fotoalbums)
 • tekstmateriaal (tijdschriften, boeken, flyers, brochures, krantenknipsels, e.d.)
 • rapporten, reisverslagen en dissertaties
 • notulen Commissie van Advies voor de Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart (1919-1937)
 • de belangrijkste onderzoeksrapporten van RSL, NLL en NLR zijn in de periode van 1921-1970 jaarlijks gebundeld en uitgegeven in de hele wetenschappelijke luchtvaartwereld. De pdf-versies daarvan zijn op de site van het museum in te zien
 • maand- en kwartaalverslagen van het NLR (1918-1934)
 • jaarverslagen van het NLR en zijn rechtsvoorgangers (1930-2000). De pdf-versies daarvan zijn op de site van het museum in te zien
 • personeelsbladen

Aantal objecten

Uitgebreide collectie

Verzamelgebied

Alle objecten, teksten en beeldmateriaal die verband houden met de historie van de Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium en zijn rechtsvoorgangers (RSL en NLL).

Rondleidingen

Niet van toepassing

Websites

NLR: www.nlr.nl
Stichting Historisch Museum NLR: www.erfgoednlr.nl

Bruiklenen

Niet van toepassing

Tentoonstellingen

 • Twee donateursdagen per jaar
 • Vier Nieuwsbrieven per jaar
 • Interviewen oud-medewerkers van het NLR
 • Uitbouwen en inrichten museum
 • Scannen beeldmateriaal
 • Schrijven van historische publicaties

Alle activiteiten vinden plaats door vrijwilligers (momenteel circa 30 personen)

Publicaties

 • J.A. van der Bliek (red.), Dr ir E.B. Wolff, Directeur van de Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart van 1919-1937 en eerste directeur van het Nationaal Luchtvaartlaboratorium van 1937-1941. Museumpublicatie 2008-01
 • J.A. van der Bliek, 75 Years of Aerospace Research in The Netherlands 1919–1994 (NLR Amsterdam 1994)
 • A. Elsenaar, 50 years high speed wind tunnel testing in the Netherlands: 0.2<Ma<4.0 (Amsterdam 2012). ISBN 978 90 79581 13 9
 • W.A. Kuipers, The Kolibrie story. Museumpublicatie 2009-01
 • D.J. Rozema, Waypoint NLR 90YR. Negentig jaar onderweg met onderzoeken, ontwikkelen, testen en evalueren (NLR Amsterdam 2009)
 • Bram Elsenaar, Onder de vleugels van Göttingen – Het Nationaal Luchtvaartlaboratorium in de Tweede Wereldoorlog (Soesterberg 2020) ISBN 978 94 6338 976 1

Maandverslagen van de Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart

 • Deel 1: 1918, 1919 en 1920. Museumpublicatie 2010-01
 • Deel 2: 1921. Museumpublicatie 2010-02
 • Deel 3: 1923. Museumpublicatie 2010-03
 • Deel 4: 1924. Museumpublicatie 2010-04
 • Deel 5: 1925. Museumpublicatie 2010-05
 • Deel 6: 1926. Museumpublicatie 2010-06
 • Deel 7: 1927. Museumpublicatie 2010-07
 • Deel 8: 1928. Museumpublicatie 2010-08
 • Deel 9: 1929 en 1930. Museumpublicatie 2010-09

Kwartaalverslagen van de Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart

 • Deel 10: 1931 en 1932. Museumpublicatie 2010-10
 • Deel 11: 1933 en 1934. Museumpublicatie 2010-11