Bedrijfshistorisch Archief ING

Naam

Bedrijfshistorisch Archief ING

Locatie

Amsterdam

Contactpersoon

Geschiedenis & Oprichtingsjaar

Na de fusie van NMB Postbank Groep en Nationale-Nederlanden tot ING Groep in 1991 werden de historische collecties van de Nederlandsche Middenstandsbank (NMB), Postbank en Nationale-Nederlanden samengevoegd tot één afdeling: het Bedrijfshistorisch Archief. Deze afdeling heeft als taak het bewaken en uitdragen van het cultuurhistorisch erfgoed van ING. Na de afsplitsing van de verzekeringstak Nationale Nederlanden van ING Groep in 2012 houdt de afdeling zich bezig met de geschiedenis en collectie van ING (de bank) en haar bancaire rechtsvoorgangers.

Collecties

  • Archiefcollectie
  • Drukwerkcollectie (met o.a. affiches, folders, brochures)
  • Objectencollectie (waaronder premiums, meubilair, apparatuur, reclameborden)
  • Audiovisuele collectie (film, video, fotografie waaronder negatieven, dia’s, fotoalbums)

Aantal objecten

De collectie van ING is op aanvraag te raadplegen, u kunt een verzoek om informatie, reproducties of bruiklenen naar bovenstaande contactpersonen sturen.

Verzamelgebied

Het Bedrijfshistorisch Archief beheert en verzamelt objecten en documenten die kenmerkend zijn voor de activiteiten van ING en haar rechtsvoorgangers.

Rondleidingen

Niet van toepassing

Bruiklenen

Niet van toepassing

Tentoonstellingen

Niet van toepassing

Publicaties

  • Beentjes, A., I. Elferink, Uitgeteld : affiches uit de historische collectie van ING (Amsterdam 2007). Op aanvraag verkrijgbaar.
  • Beentjes, A., I. Elferink e.a., Plus is : archiefschatten uit de historische collectie van ING (Amsterdam 2008). Op aanvraag verkrijgbaar.
  • Campschreur. W., Van kantoor tot klankkast : het gebouw van Rijkspostspaarbank en Conservatorium van Amsterdam, 1901-2008 (Amsterdam 2008).
  • Beentjes, A., I. Elferink e.a., Bankieren aan Herengracht vijfhonderdtachtig (Amsterdam 2009). Op aanvraag verkrijgbaar.