Aanmelden

Word lid van
Vereniging Bedrijf & Historie

Wil je je aanmelden als lid of als donateur?

- Een lid is een vertegenwoordiger van een bedrijf welke beschikt over een historische collectie. Het lidmaatschap kost Euro 100,- p.j.

- Een donateur is een natuurlijk persoon die de doelstellingen van de Vereniging Bedrijf & Historie onderschrijft. Het donateurschap kost Euro 50,- p.j.
Leden
+
Jaar historie
Donateurs
+
Afbeeldingen
Jarig bestaan