Collectie Beeld & Geluid

Naam

Collectie Beeld & Geluid

Locatie

Hilversum, Den Haag, Scheveningen en Amsterdam

Geschiedenis & Oprichtingsjaar

Het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid is in 1997 ontstaan door een fusie van het audiovisueel archiefcentrum van de Publieke Omroepen, het filmarchief van de Rijksvoorlichtingsdienst, stichting Film en Wetenschap en het Omroepmuseum. In 2017 fuseerde het Persmuseum met Beeld & Geluid. Het voormalig Persmuseum is opgericht in 1915. De audiovisuele collectie van Beeld & Geluid kent zijn oorsprong in het in 1919 opgerichte Nederlandsch Centraal Filmarchief.
De collecties van Beeld & Geluid Den Haag (het voormalige Museum voor Communicatie) en Beeld & Geluid worden in 2022 één geheel. Het voormalige Museum voor Communicatie is in 1929 opgericht als het ‘Nederlandsch Postmuseum’. Bij de oprichting van dit museum bestaat de collectie uit een verzameling postzegels en een kleine hoeveelheid voorwerpen met betrekking tot de geschiedenis van het post-, telegraaf- en telefoonwezen. Het museum viel tot de privatisering in 1998 onder het beheer van het staatsbedrijf PTT.

Collecties

Beeld & Geluid beheert een brede, dagelijks groeiende mediacollectie. De collectie bestaat onder andere uit:
– programma’s uitgezonden op de Nederlandse Publieke Omroep (NPO)
– bioscoopjournaals
– documentaires
– bedrijfsfilms
– amateurfilms
– geschreven pers
– spotprenten
– games
– webvideo
– objecten (radio’s, televisies, camera’s, kostuums, maquettes, decorstukken, merchandise omroepen en mediamakers)
– papieren archieven (journaalteksten, scripts, logboeken, persoonlijke archieven, archieven van media-instellingen en programma’s)
Beeld & Geluid Den Haag beheert de Collectie Communicatiecultuur, die is ontstaan op basis van de bedrijfscollectie van de PTT en naamopvolgers. De collectie kende een indeling in drie hoofdcollecties: Postwaarden, Posthistorie en Telecommunicatie. Hoewel de collectie het kenmerk van een bedrijfscollectie heeft is deze aangevuld met schenkingen, aankopen en nalatenschappen, in sterkere mate na de verzelfstandiging van het museum.

Aantal objecten

20.000 in Hilversum en 80.000 in Den Haag

Verzamelgebied

Beeld & Geluid verzamelt audiovisueel materiaal, objecten, interactieve media, prenten en documentatie op het gebied van media, communicatie en journalistiek.

Rondleidingen

In Hilversum zijn er rondleidingen op aanvraag.

Websites

https://denhaag.beeldengeluid.nl

www.beeldengeluid.nl

Bruiklenen

Objecten geven wij ruimhartig in bruikleen, zoals een postkantoorinterieur aan het Nederlands Openluchtmuseum, een postvervoer oldsmobile, aan het Aviodrome en 17e eeuwse brieven aan de Hamburger Kunsthalle.

Tentoonstellingen

Er is een vaste tentoonstelling in Den Haag en in 2022 opent het vernieuwde museum in Hilversum.

Publicaties

100 jaar telefonie 1881-1981, PTT telecom, 1981

Van lopende bode tot telematica, G. Hoogesteger, 1989

Design is geen vrijblijvende zaak, E. Cleven en A. Witte, 2006

Een eeuw van beeld & geluid, B. Hogenkamp, H. Wijfjes en S. de Leeuw, 2012.