Stichting Kunst & Historisch Bezit a.s.r. & Aegon

Naam

Stichting Kunst & Historisch Bezit a.s.r. & Aegon

Locatie

Utrecht

Contactpersoon

Geschiedenis & Oprichtingsjaar

In januari 2010 is de  Stichting Kunst & Historisch Bezit a.s.r. & Aegon Nederland opgericht. De collectie bestaat uit de volgende onderdelen:

Kunst
Historisch Bezit
Historisch Archief
Stichting Historische Bibliotheek
De geschiedenis van ASR Nederland gaat terug tot 1720. De collectie is ontstaan doordat de verschillende rechtsvoorgangers van ASR documenten, drukwerk, objecten en foto’s in hun archief bewaarden. In 1974 richtte AMEV, één van de rechtsvoorgangers, het verzekeringsmuseum op. Vanaf dat moment werd het Historisch Bezit van AMEV actief beheerd. Dit museum werd midden jaren negentig opgeheven. Vanaf 2010 is de gehele collectie te vinden in een depot in Utrecht. Het doel is om de collectie volledig toegankelijk te maken.

Collecties

Niet van toepassing

Aantal objecten

Uitgebreide collectie

Verzamelgebied

ASR Nederland verzamelt gericht historisch materiaal dat kenmerkend is voor de activiteiten van ASR en haar rechtsvoorgangers. Het belangrijkste verzamelcriterium is de specifieke relatie van het object met het bedrijf en de geschiedenis van ASR Nederland.De doelstelling van het Historisch Archief is het bewaren, uitbreiden en beheren van de verzameling historische archiefstukken om beschrijving van de eigen bedrijfsgeschiedenis mogelijk te maken en bij te kunnen dragen aan algemeen economisch-historisch onderzoek.De kerndoelstelling van de Stichting Bibliotheek van de N.V. Levensverzekeringmaatschappij “De Utrecht” is het verzamelen van boeken op het terrein van levensverzekering, zowel in Nederland als internationaal, tot 1970. Het bestuur vindt de toegankelijkheid van de historische boekencollectie van groot belang. In 2011 is daarom het economisch-historisch en typografische deel van de collectie in bruikleen gegeven aan het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief/Instituut voor Internationale Sociale Geschiedenis (NEHA/IISG) in Amsterdam. De bibliotheek beschikt ook over een natuurhistorisch deel, dat in bruikleen zal worden gegeven aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Rondleidingen

Niet van toepassing

Bruiklenen

Verbond van Verzekeraars, Den Haag Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover, Amsterdam

Tentoonstellingen

‘Sur Place’, Fortis Kantoor Herengracht, Amsterdam, 2007

Publicaties

  • Abbe, Liesbeth van, Maria Anne van Dijk, Sur Place (Utrecht 2007)
  • Bollerman, J.B.J, J.N.J. Broenink, Het begrafenisfonds “Let op uw einde” van 1847-1893 (Leiden 1983)
  • Fortis verzekeraars: 285 jaar actief in Nederland, Kroniek ter gelegenheid van vijf jaar Fortis ASR verzekeringsgroep N.V. (Utrecht 2005)
  • Gerwen, J.L.J.M. van, H.H.W. Verbeek, Voorzorg & de Vruchten, Het verzekeringsconcern AMEV: zijn wortels en vertakkingen van 1847 tot 1995 (Amsterdam 1995)
  • Laar, P.Th. van de, H.H. Vleesenbeek, Van oude naar nieuwe Hoofdpoort, geschiedenis van het Assurantieconcern Stad Rotterdam Anno 1720 N.V., 1720-1990 (Rotterdam 1990)
  • Meijer, S., H. Vos (red.), a.s.r. 2005-2015 (z.p.[Utrecht] 2016)