Stichting Cultureel Erfgoed Heidemij/Arcadis

Naam

Stichting Cultureel Erfgoed Heidemij/Arcadis

Locatie

Arnhem

Geschiedenis & Oprichtingsjaar

De Stichting Erfgoed is in 2008 opgericht. Door de jaren heen zijn historische documenten en objecten verzameld, deels gedoneerd door (oud-) medewerkers en bedrijfsonderdelen. De Heidemij is in 1888 opgericht, sinds 1963 Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij en sinds 1996 opererend onder de naam ARCADIS.

Collecties

 • Archieven van KNHM en Arcadis
 • Audiovisuele collectie (film, video, fotografie waaronder negatieven, dia’s, fotoalbums
 • PR-materiaal; brochures en affiches
 • Handbibliotheek
 • Beschrijving van werkvelden en projecten
 • Personeelsbladen vanaf 1949
 • Tijdschrift voor leden en relaties vanaf de oprichting (1888) tot 2002
 • Jubileumboeken

Aantal objecten

Uitgebreide collectie

Verzamelgebied

De Stichting beheert en verzamelt met name documenten die kenmerkend zijn voor de activiteiten van ARCADIS en haar rechtsvoorgangers. Die documenten worden gedigitaliseerd en voorzien van een zoekfunctie op een trefwoord. De Stichting heeft inmiddels veel periodieken en boeken vanaf 1889 op die wijze op de website geplaatst. Daarmee is een belangrijk deel van de historie ontsloten. Alle documenten zijn te raadplegen op de site.

Rondleidingen

Niet van toepassing

Bruiklenen

Niet van toepassing

Tentoonstellingen

Niet van toepassing

Publicaties

 • Balen, W.J. van, De gulden spade: omzwervingen door onze elf provinciën (Haarlem 1938)
 • Camijn, A.J.W., Tussen bedrijf en samenleving, 110 jaar KNHM (Arnhem 1998)
 • Lammerts van Bueren, A., Edw. Katan, Driekwart eeuw plattelands groei: 1888-1963 (z.p. [Arnhem] 1963)
 • Lovink, H.J., Nederlandsche Heidemaatschappij 1888-1928 (z.p. 1928)
 • Maaswinkel, D. van, De Nederlandsche Heidemaatschappij 60 jaar (Arnhem z.j. [1948])
 • Staaring, A., Gedenkboek der Nederlandsche Heidemaatschappij, 1888-1913 (z.p.z.j. [1913])
 • 125 jaar KNHM en Arcadis
 • Enkele reis ARCADIE, activiteiten vanaf 1972 tot 2014