Erfgoed Nederlandse Suiker Industrie

Naam

Erfgoed Nederlandse Suiker Industrie

Locatie

Suiker Unie Dinteloord Noordzeedijk 113 4671TL Dinteloord

Contactpersoon

Geschiedenis & Oprichtingsjaar

De eerste beetwortelsuikerfabriek ‘Azelma’ is in 1858 gebouwd door de Amsterdamse rietsuikerraffinadeur De Bruyn in het West-Brabantse Zevenbergen. De industrie ontwikkelde zich daarna zeer snel. Rond 1900 waren er in Nederland 33 suikerfabrieken operationeel, waarvan 21 in West-Brabant. West-Brabant werd om die reden ook wel ‘de Suikerhoek’ genoemd.

Collecties

  • Gebouwen. Het monumentale kantoorpand (Rijksmonument) bij de fabriek Dinteloord is de trots van de Coöperatie Suiker Unie.
  • Machines en voorwerpen. In 2004 is een begin gemaakt met het bijeenbrengen en reviseren van de uit het verleden stammende stoommachines afkomstig uit de suikerindustrie. De verzameling bevindt zich midden in de suikerfabriek Dinteloord. Een groot aantal voorwerpen — van bietenzaad tot suikerklontje — is geplaatst in het Vlasserij- en Suikermuseum in Klundert. Zie hiervoor ondergenoemde websites.
  • Archieven. Suiker Unie plaatst de historische archieven van de diverse suikerfabrieken in de regio waar een fabriek heeft gewerkt. Dit zijn gemeente-, streek- of provinciale archieven.
  • Beeldbank. De beeldbank bevat een schat aan fotomateriaal circa 250.000 stuks waarvan er 150.000 zijn gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt. De fysieke foto’s gaan naar de archiefdiensten om toegevoegd te worden aan de aldaar gedeponeerde archieven. Het filmbestand bevat een 400 tal films (150 uur). Dit archief is geheel gedigitaliseerd en wordt gebruikt om op dvd’s beelden van de gesloten fabrieken te laten zien.
  • Publicaties en periodieken. Maandbladen voor de bietenteler en personeelsbladen alsook technische studies over de suikerindustrie zijn aanwezig in het fabrieksarchief Dinteloord. Ook is er een waardevolle bibliotheek over de Nederlandse suikerindustrie in de koloniën (Nederlands-Indië en Suriname).

Aantal objecten

Uitgebreide collectie

Verzamelgebied

Na de overname door Suiker Unie van CSM Suiker in 2007 is de gehele Nederlandse suikerindustrie (36 fabrieken) het verzamelgebied geworden. Voor de Coöperatieve Suiker Unie betekent dat ook wel ‘van Biet tot Suiker’. Doelstelling in deze: Behoud, Beheer, Gebruik en Presentatie.

Rondleidingen

Te bezoeken: Het Vlasserij- en Suikermuseum in Klundert en op afspraak het Stoommachinemuseum en het monumentale kantoorpand in Dinteloord.

Websites

Bruiklenen

Niet van toepassing

Tentoonstellingen

Niet van toepassing

Publicaties

Heel veel, maar met voorrang: M.S.C. Bakker, Ondernemerschap en vernieuwing : de Nederlandse Bietsuikerindustrie 1858-1919 (Amsterdam 1989).