ABN AMRO Art & Heritage

Naam

ABN AMRO Art & Heritage

Locatie

Amstelveen

Contactpersoon

Geschiedenis & Oprichtingsjaar

Door de fusie tussen ABN en Amro in september 1991 ontstond een nieuwe bank: ABN AMRO. In oktober van dat jaar werd een aanvang gemaakt met een historische afdeling. Dit werd geformaliseerd door de oprichting van de Stichting ABN AMRO Historisch Archief in mei 1992. Door de fusie tussen ABN AMRO en Fortis Bank Nederland in juli 2010 is de collectie aanzienlijk uitgebreid. Het kunstbezit en de historische collectie waren bij Fortis ondergebracht in de Stichting Kunst & Historisch Bezit Fortis Bank Nederland. In december 2011 zijn de ABN AMRO Kunst Stichting (uit 1977) en de Stichting ABN AMRO Historisch Archief opgegaan in de Fortis stichting die tegelijkertijd van naam werd veranderd: Stichting Kunst & Historisch Bezit ABN AMRO. In 2020 is de naam gewijzigd in Stichting Art & Heritage ABN AMRO.

Collecties

 • archieven
 • atlassen en kaarten
 • audiovisueel (foto’s, fotoalbums, negatieven, dia’s, films, video’s)
 • beeldhouwwerken
 • boeken
 • jaarverslagen
 • machines en apparaten
 • pr-materiaal (premiums, affiches, folders, brochures)
 • schilderijen en gravures
 • stijlmeubilair
 • voorwerpen
 • waardepapieren

Aantal objecten

Uitgebreide collectie

Verzamelgebied

Alle objecten die verband houden met de geschiedenis van ABN AMRO en rechtsvoorgangers.

Rondleidingen

Op aanvraag langs de historische expositie in het hoofdkantoor in Amsterdam en in het depot in Amstelveen.

Bruiklenen

Rijksmuseum Amsterdam Haags Historisch Museum Paleis Het Loo, Apeldoorn Stadsarchief Amsterdam, enz.

Tentoonstellingen

 • De vele gezichten van de bank, Den Haag 1998 i.s.m. ABN AMRO Kunst Stichting
 • Geen zee te hoog, Amsterdam 2002 en 2004, i.s.m. het Rijksmuseum Amsterdam
 • Points of View Old & New, Amsterdam 2019-heden
 • Bank/gebouw, Amsterdam 2021-heden

Publicaties

 • Abbe, Liesbeth van, Maria Anne van Dijk, Sur Place (Utrecht 2007)
 • Dankers, Joost, Jos van der Linden, Jozef Vos, Spaarbanken in Nederland. Ideeën en organisatie, 1817-1990 (Amsterdam 2001)
 • Geljon, P.A., Een Nederlandse overzeebank De Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika 1888-1969 (Amsterdam 2017)
 • Graaf, Ton de, Joost Jonker, Jaap-Jan Mobron (eds.), European Banking Overseas, 19th-20th Century (Amsterdam 2002)
 • Graaf, Ton de, Voor Handel en Maatschappij. Geschiedenis van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, 1824-1964 (Amsterdam 2012)
 • De Historische Collectie. Een keuze uit het archief van ABN AMRO (Amsterdam 1995)
 • De historie (Amsterdam 1993)
 • Jonker, Joost, MeesPierson. Schakel tussen verleden en toekomst. 275 jaar traditie en vernieuwing in het Nederlandse bankwezen (Amsterdam 1997)
 • Korthals Altes, W.L., Tussen cultures en kredieten. Een institutionele geschiedenis van de Nederlandsch-Indische Handelsbank en Nationale Handelsbank, 1863-1964 (Amsterdam 2004)
 • Mobron, Jaap-Jan, Duin & Kruidberg. De geschiedenis van een landgoed / The history of a Country Estate (Amsterdam, 2006)
 • Mobron, Jaap-Jan, Vakantie tussen collega’s, Vakantieoorden van de bank, 1915-1993 (Amsterdam 2010)
 • Nawas, M.E., Management van fusie en integratie. De vorming van ABN AMRO (Tilburg 1995)
 • Nolst Trenité, Michiel, Ton de Graaf, Jaap-Jan Mobron, 25 jaar geschiedenis schrijven (z.p.z.j. [2016])
 • Scheerder, Chris, Van fonden, fusies en financiën. 100 jaar ABN AMRO Pensioenfonds 1907-2007 (Amsterdam 2007)
 • Slot, Brigitte, Eendracht Maakt Macht. Beleggingsfondsen van ABN AMRO en voorgangers, 1774-2007 (Amsterdam 2008)
 • Tielhof, Milja van, Banken in bezettingstijd. De voorgangers van ABN AMRO tijdens de Tweede Wereldoorlog en de periode van rechtsherstel (Amsterdam 2003)
 • Vries, Joh. de, Wim Vroom, Ton de Graaf (eds.), Wereldwijd bankieren. ABN AMRO Bank 1824-1999 (Amsterdam 1999)
 • Werf, D.C.J. van der, Banken, bankiers en hun fusies. Het ontstaan van de Algemene Bank Nederland en de Amsterdam-Rotterdam Bank, een studie in fusiegedrag over de periode 1950-1964 (Amsterdam 1999)
 • Werf, D.C.J. van der, Van Twentse bank naar algemene bank. Geschiedenis van de Twentsche Bank, 1840-1964 (Amsterdam 2014)