Nieuws

Pennierekening

Deze blauwe Pennierekening Spaarpot is een van de Iconen uit de historische collectie van #ING. Van 1986 tot 1996 kreeg je bij het openen van een Pennierekening (kinderrekening) bij de Postbank (rechtsvoorganger ING) deze zelfsorterende spaarpot cadeau. Muntjes rolden automatisch op de daarvoor bestemde plaats en je kon hem alleen openen met je pasje!Oorspronkelijk pasten er alleen stuivers, dubbeltjes, kwartjes, guldens, rijksdaalders en papiergeld in deze spaarpot. Maar na de introductie van de 5 gulden munt werd de spaarpot in 1992 aangepast. Dit exemplaar is dus van voor 1992!.

#BedrijfsHistorischArchiefING #VerenigingBedrijf&Historie #spaarpot #erfgoed #bedrijfsgeschiedenis