Nieuws

Voorjaarsbijeenkomst bij SNS Historisch Centrum in Kampen

Voorzitter Ton de Graaf opende de bijeenkomst en bedankte gastheer Herman Harder hartelijk voor de gastvrijheid. Daarna volgde de VBH-ledenvergadering, voor een verslag zie de nog te verschijnen VBH-Nieuwsbrief 2019.1.

De middag werd vervolgd met een boeiende voordracht van Valentine Kuypers, conservator amateur- en bedrijfsproducties bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Zij ging in op allerlei aspecten van digitaliseren van audiovisueel materiaal. Daarna gaf Ton de Graaf een presentatie over de geschiedenis van de spaarbanken in Nederland. Vervolgens werden de aanwezigen in twee groepen door het fraaie spaarbankgebouw rondgeleid door Herman Harder en Geraart Westerink

De zeer geslaagde middag met een grote opkomst werd afgesloten met een drankje en hapje.