Nieuws

Studiedag 16 november 2018 Textielmuseum Tilburg

In het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed organiseerden de Vereniging Bedrijf & Historie (VBH) in samenwerking met de
Stichting Bedrijfsgeschiedenis (SBG) en ETWIE (het Vlaams Expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed) op vrijdag 16 november 2018 een studiedag met als titel ‘Bedrijfserfgoed als cultureel erfgoed’. De dag vond plaats in het Textielmuseum in Tilburg.

In het ochtendprogramma presenteerden Erik Nijhoff (voorzitter SBG), Ton de Graaf (voorzitter VBH), Joeri Januarius (coördinator ETWIE) hun organisaties. Guus Boekhorst (registrator Textielmuseum) en Giel van Hooff (secretaris FIEN) gaven daarna een voordracht over collectiewaardering bij het Textielmuseum. Het ochtendprogramma werd afgesloten met een rondleiding in groepen door het Textielmuseum.

Na de welvoorziene lunch begon het middagprogramma. Drie inspirerende verhalen waar het bedrijfshistorisch erfgoed van diverse kanten werd belicht. Het gebruik van bedrijfshistorische bronnen in bedrijfsgeschiedenis werd belicht door prof.dr. Joost Jonker (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis/Universiteit van Amsterdam). Dr. Johan Dambruyne (rijksarchivaris Antwerpen-Beveren) hield een boeiend betoog over het Boelwerf-archief. Het middagprogramma werd afgesloten door Ingrid Elferink (conservator bedrijfshistorische collectie Nationale Nederlanden). Zij hield een interessant verhaal (inclusief mooie bedrijfsfilm) over de historische collectie van NN.

De zeer geslaagde dag werd besloten met een borrel. Deze eerste samenwerking tussen SBG, VBH en ETWIE was bijzonder succesvol getuige de grote opkomst uit Nederland en Vlaanderen. Het is zeker voor herhaling vatbaar om samen te werken en dit onderwerp op deze manier voor het voetlicht te plaatsen.