bosbrandgevaar

De bordjes met de opschriften over bosbrandgevaar dateren uit de jaren vijftig van de vorige eeuw.