Bewijs van erkentelijkheid aan Pieter Willem Romeny

Het Departement ’s Gravenhage der Maatschappij tot Nut van het Algemeen. Bewijs van erkentelijkheid aan Pieter Willem Romeny voor meer dan 40 jaar bewezen diensten. 30 maart 1859.