3. Bodetas

Bodetas waarmee ziekenfondsbodes in de 19e en eerste helft van de 20e eeuw van deur tot deur gingen om de premies op te halen of nieuwe leden te werven.