Bijeenkomst bij het Nationaal Archief (Den Haag), woensdag 11 oktober 2017

Op 11 oktober vond de VBH-najaarsbijeenkomst plaats bij het Nationaal Archief in Den Haag, het geheugen van Nederland. De opkomst was zeer goed, met bijna 40 leden en donateurs. Tijdens de korte ledenvergadering stelden zich een aantsl nieuwe leden en donateurs voor aan de aanwezigen. De middag werd vervolgd door een korte presentatie vanuit het Nationaal Archief (http://www.gahetna.nl/) en een toelichting op de Captains of History, waarin Nederlandse bedrijven een partnership kunnen aangaan met het Nationaal Archief. Met name de ondernemingen met een rijke geschiedenis in Nederland werden uitgenodigd om hier aan deel te nemen. Kort werd ingegaan op de collecties van het NA waarbij door de leden veel vragen werden gesteld. Aansluitend kreeg de groep een rondleiding door het depot Cartografie, waarin een aantal zeer bijzondere kaarten werden getoond en toegelicht. Vervolgens een rondleiding door de tentoonstelling ‘Ontdek de wereld van de VOC’. Bij de afsluitende borrel kon plezierig worden nagepraat.