Museum

Deel van het museum met machines en gereedschappen.