suiker-unie-19

Huis Zwanenburg

Het Huis Zwanenburg in Halfweg. De CSM suikerfabriek ‘de Holland’ was om het Huis gebouwd.