Tombstone

Tombstone ter herinnering aan de succesvolle overname van de Valley Independant Bank (VIB) in Californië door Rabobank in 2002. De VIB is samengevoegd met andere overgenomen regionale banken tot Rabobank NA in Californië.