Tarievenboekje van de Binnenlandsche Vaart-Risico Sociƫteit, ca. 1913.