Vergulde Geuzenpenning, 1572 (t.g.v. de inname van Den Briel door de Watergeuzen op 1 april 1572).