Nieuws

 

Bijeenkomst bij het Nationaal Archief, Den Haag op woensdag 11 oktober 2017

Op 11 oktober vond de VBH-najaarsbijeenkomst plaats bij het Nationaal Archief in Den Haag, het geheugen van Nederland. De opkomst was zeer goed, met bijna 40 leden en donateurs. Tijdens de korte ledenvergadering stelden zich een aantsl nieuwe leden en donateurs voor aan de aanwezigen. De middag werd vervolgd door een korte presentatie vanuit het Nationaal Archief (http://www.gahetna.nl/) en een toelichting op de Captains of History, waarin Nederlandse bedrijven een partnership kunnen aangaan met het Nationaal Archief. Met name de ondernemingen met een rijke geschiedenis in Nederland werden uitgenodigd om hier aan deel te nemen. Kort werd ingegaan op de collecties van het NA waarbij door de leden veel vragen werden gesteld. Aansluitend kreeg de groep een rondleiding door het depot Cartografie, waarin een aantal zeer bijzondere kaarten werden getoond en toegelicht. Vervolgens een rondleiding door de tentoonstelling ‘Ontdek de wereld van de VOC’. Bij de afsluitende borrel kon plezierig worden nagepraat.

Historicidagen Utrecht 2017

Van 24-26 augustus 2017 zijn voor het eerst de Historicidagen 2017 bij de Universiteit Utrecht georganiseerd. Het is de bedoeling dat dit een terugkerend tweejaarlijks evenement gaat worden.

Zaterdagochtend 26 augustus was een sessie gewijd aan Bedrijfscollecties als erfgoed. Onder leiding van moderator Erik Nijhof (voorzitter Stichting Bedrijfsgeschiedenis en FIEN) werd aandacht gegeven aan de VBH en het erfgoed van ABN AMRO door Ton de Graaf, Ingrid Elferink deed dit voor NN Group, Roy Nanhekhan voor Douwe Egberts Heritage Center en Jur Kingma voor de Stichting Kranen. Het was een geslaagde sessie met een goede interactie met de aanwezigen en waar de VBH en haar leden op een positieve manier voor het voetlicht werden geplaatst.

 

Voorjaarsbijeenkomst bij De Efteling in Kaatsheuvel op donderdagmiddag  20 april 2017 

De voorjaarsbijeenkomst heeft op 20 april 2017 plaatsgevonden bij de Efteling in Kaatsheuvel op uitnodiging van Frieke Hazendonk, hoofd Archief Efteling. Een groot aantal leden en donateurs was aanwezig op deze zonnige middag.

Na de ontvangst  met koffie, thee en een lekkernij begon de middag met de ledenvergadering van de Vereniging Bedrijf & Historie. Voorzitter Ton de Graaf leidde de vergadering.

Daarna volgde een voordracht van Elise van der Geest, stagiaire bij ABN AMRO Kunst & Historie, over haar onderzoek naar beleid, doelstellingen en werkwijze van de bedrijfshistorische afdelingen van ABN AMRO, Heineken en Shell.

Frieke Hazendonk vertelde vervolgens over de geschiedenis van de Efteling waarna we een rondleiding door het Eftelingmuseum kregen.

De geslaagde middag werd met een borrel afgesloten. Dank aan Frieke voor de goede organisatie.


Nieuwjaarbijeenkomst op woensdag 11 januari 2017

Deze eerste VBH nieuwjaarsbijeenkomst vond plaats bij Jacobs Douwe Egberts in Utrecht.

Een goede opkomst en een plezierig onthaal door de gastheren Roy Nanhekhan en Peter Glebbeek. Het was een bijzonder geanimeerde bijeenkomst. Deze eerste geslaagde Nieuwjaarsbijeenkomst verdient navolging. Nogmaals dank aan de gastheren voor de gastvrijheid en het succesvolle programma.
 

Najaarsbijeenkomst op 10 november 2016 bij Pon’s Automobielhandel in Leusden.

Ongeveer 25 leden en donateurs waren deze middag aanwezig. Eerst werden enkele huishoudelijke zaken besproken zoals de uitgave van de VBH-agenda 2018. Erwin Meijers gaf de stand van zaken weer van de werkgroep die bezig is met het realiseren van een gezamenlijke expositie van de topstukken uit de collecties van VBH-leden in samenwerking met een museum. De werkgroep zet de werkzaamheden voort.

Daarna gaf gastheer Leo Koekkoek een inleiding over de start van het bedrijf van Mijndert Pon in Amersfoort in 1895. Verrassend genoeg begon dat met de verkoop van geïmporteerde fietsen en naaimachines van het merk Opel. Na deze interessante inleiding gingen we onder begeleiding van vrijwilligers naar ‘de losplaats’. Op dit terrein worden de per trein en truck aangevoerde auto’s gestald. Tevens werd ons duidelijk dat bij een deel van de auto’s ook nog een nabewerking plaats vindt. Naar wens van de besteller worden allerlei extra accessoires toegevoegd zoals bijvoorbeeld het rijklaar maken van een politievoertuig.

De afsluitende borrel was in de showroom van de duurdere merken. In de aangrenzende expositieruimte was een dertigtal klassieke auto’s opgesteld en een tafel met historische attributen. Alle hulde voor Leo Koekkoek, zijn collega’s en de vrijwilligers voor het bijzonder aardige programma dat ons de gelegenheid gaf om in de keuken te mogen kijken bij dit veelzijdige bedrijf.

 

Workshop storytelling op donderdagmiddag  6 oktober 2016 in het Saan Museum in Diemen.

Deze workshop werd gegeven door Désirée Driesenaar, expert op het gebied van storytelling, en door tien leden gevolgd.

De technieken van storytelling kunnen veel betekenen voor bedrijven met een historische bedrijfscollectie. Vaak zijn de historische afdelingen bezig met het verzamelen van feiten, oude documenten, producten en jaartallen. Dankzij het toevoegen van storytelling principes kunnen deze gegevens worden verlevendigd. Daarmee kan tevens de rol van de historische collectie voor het bedrijf waardevoller worden. De band met klanten en medewerkers kan worden versterkt als een levendige historie een plaats krijgt in het marketing-, PR- en social media beleid.

De elementen van storytelling die daarbij worden gebruikt, zijn de volgende:

- er wordt een link gemaakt van de historische collectie met de kernwaarden van het bedrijf
- personages staan aan de basis van de verhalen, nu staat vaak het product centraal.
Personen die een rol kunnen vervullen in de verhalen zijn:
o    medewerkers die kunnen vertellen welke elementen uit de historie hen aanspreekt
o    voormalige eigenaren van het bedrijf
o    fictieve personen die verbonden zijn aan het mer

- emoties en anekdotes mogen een rol krijgen in de verhalen om ze beter te laten doordringen tot de luisteraar
- er mag ruimte zijn voor tegenslag en het overwinnen ervan. Moderne bedrijven zijn transparant, dus de historie kan in een context worden geplaatst, die niet altijd positief hoeft te zijn. Lessen die zijn geleerd kunnen een plaats krijgen in de verhalen. Zij vergroten de geloofwaardigheid van het bedrijf

Al met al een zeer geslaagde workshop, bijzonder nuttig en met enthousiasme en deskundigheid door Désirée gegeven.

 

Voorjaarsbijeenkomst Belasting & Douanemuseum in Rotterdam op donderdagmiddag 19 mei 2016

Ongeveer 25 leden en donateurs waren aanwezig. Het bezoek werd voorafgegaan door de algemene ledenvergadering. Zie hiervoor de Nieuwsbrief 2016.1.

Na de ledenvergadering gaf directeur Frans Fox een geanimeerde voordracht over het ontstaan van het museum in 1937 tot de huidige organisatie na de verbouwing en herinrichting in 2010. Daarna werd de tijdelijke expositie ‘Opstand! Het grootste belastingoproer uit de Nederlandse geschiedenis’ bezocht. Conservator Anne-Marieke van Schaik gaf een inleiding over het ontstaan en de samenstelling van deze tentoonstelling. Vervolgens werd de vaste presentatie bekeken. De leden waren verrast door de bijzondere collectie die op een zeer fraaie en toegankelijke manier thematisch wordt gepresenteerd. De middag werd afgesloten met een borrel.

Dit museum is zeer de moeite waard en verdient grotere bekendheid.

Bezoek ING IT Museum in Arnhem

Donderdag 7 april 2016 hebben we een bezoek gebracht aan het ING IT Museum in het Postbankgebouw in Arnhem. Sinds een paar jaar is daar een ruimte ingericht met een overzicht van het rijke automatiseringsverleden van met name de Postbank en Postcheque- en Girodienst. Eind juni gaat ING het pand verlaten en moet ook het museum een ander onderkomen vinden.

Annette Beentjes, conservator van het Bedrijfshistorisch Archief ING ontving ons, samen met haar drie vrijwilligers, oud medewerkers van de automatiseringsafdeling van de Postbank. Na een interessante en vooral leuke presentatie (door oude commercials van Van Kooten en De Bie en John Cleese) over het ontstaan van de ING Bank en de automatiseringsgeschiedenis kregen we een kijkje in het museum.

De omvangrijke collectie computers, randapparatuur, grote machines en gerelateerde objecten als laptops, toetsenborden, informatiedragers en documentatie staan op een indrukwekkende manier opgesteld in een oude computerruimte. De apparaten hebben betrekking op de geschiedenis van de automatisering van de Rijkspostspaarbank (RPS), Postcheque- en Girodienst (PCGD), Postbank, Nederlandsche Middenstandsbank (NMB) en ING. De collectie neemt een belangrijke plaats in de Nederlandse geschiedenis van de automatisering. Verschillende machines en computers zijn speciaal door of voor de Postbank gemaakt.

Met een afsluitende borrel namen we ook afscheid van het museum, als een van de laatste gasten. Het is van groot belang dat de collectie een goed onderkomen vindt en zichtbaarheid behoudt voor de toekomst.

Najaarsbijeenkomst Glasmuseum Leerdam

Op 26 november 2015 vond de najaarsbijeenkomst plaats in het Glasmuseum in Leerdam. Bijna 25 leden en donateurs hadden zich aangemeld voor deze middag.

Na een ontvangst met koffie en wat lekkers werden we ontvangen in de Glasblazerij waar we een live demonstratie glasblazen konden aanschouwen. Tegelijk werd een toelichting gegeven van de werkzaamheden van de glasblazers. Op het moment waren er twee glasblazers met assistenten aan het werk. Een blazer maakte in opdracht en aanwezigheid van een kunstenaar glazen bloembollen. De andere blazer, Arie van 81, maakte zogenaamd vrij werk, vazen en schalen die in de winkel konden worden gekocht. Een zeer interessante manier om kennis te maken met de glasblazerij.

Na een korte wandeling werden we verwelkomt in het Glasmuseum, iets verderop gelegen aan de Linge. Hier werd de groep in tweeën gedeeld en rondgeleid door het museum. Een toelichting op de collectie die te zien is in het open depot op de bruggen die de twee oude woonhuizen verbindt waarin het museum zich bevindt. De tuin waarin ook tijdelijke exposities te zien zijn en een bijzondere kerstexpositie met de geschiedenis van de glazen kerstbal.

Een bijzonder museum met een bijzonder product, glas.

Workshop bij Helicon in Zoeterwoude op donderdag 1 oktober 2015.

Op 1 oktober hebben we bij Helicon in Zoeterwoude de workshop Collectiebeheer gevolgd. Deze workshop was bedoeld om de leden kennis te laten maken met activiteiten met betrekking tot behoud, beheer, conservering, omgaan met objecten, depotinrichting, transport enzovoort. Veertien leden waren aanwezig.

Helicon, the conservation specialist, adviseert en ondersteunt in preventieve conservering. Dat er ook zaken zijn die een beheerder zelf kan uitvoeren of herkennen werd in deze workshop praktisch aan de orde gesteld. In groepen werden de belangrijkste thema’s behandeld; schoonmaken, verpakken, ongedierte en opslag.

Ook konden we zien hoe bij Helicon met conservering werd omgegaan. Er werden voorbeelden getoond van materialen en opslagmethoden. Wat vooral naar voren kwam, is dat praktische, soms zelfs huishoudelijke, oplossingen vaak heel goed werken en niet duur zijn. Maar kennis van de materialen blijft heel belangrijk. De kennis tijdens de workshop opgedaan, was voor sommigen compleet nieuw, voor anderen een eyeopener. Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst. Met een meegegeven art handling map kunnen we nu onze eigen collectie te lijf of expertise zoeken bij Helicon.

VBH-agenda 2016

Eind juli is de VBH-agenda 2016 verschenen, een samenwerking tussen Vereniging Bedrijf & Historie en uitgeverij Bekking & Blitz. Het onderwerp is reclameaffiches in bedrijfscollecties.

De agenda is in de boekhandel verkrijgbaar, prijs € 13,99.

RVS gevelreclame in ere hersteld in Amsterdam Oud-West

In de vorige eeuw sierde op de gevel van het pand Overtoom 426, hoek Staringstraat in Amsterdam Oud-West een levensgrote reclame van de RVS. Sinds kort heeft de Werkgroep Historische Gevelreclames Amsterdam deze reclame in ere hersteld.

Het RVS logo was meer dan een eeuw lang een vertrouwd onderdeel van het straatbeeld. Met muurschilderingen, emaille en houten gevelborden, en later in neon en kunststof,  was het beroemde echtpaar met de paraplu en het hondje zichtbaar door heel het land.

De RVS is onderdeel van de geschiedenis van Nationale-Nederlanden. En ook al wordt het merk en het logo sinds een aantal jaar niet meer gebruikt, zullen velen zich het nog goed herinneren.

De Werkgroep Historische Gevelreclames Amsterdam zet zich in om in het stadsdeel  Oud-West oude reclame te restaureren. Hun projecten worden gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam.

De afdeling Bedrijfshistorie Nationale-Nederlanden heeft een bijdrage geleverd aan de Werkgroep om de gevel te kunnen schilderen. Daarnaast zijn oude foto’s uit de collectie gebruikt voor de juiste afbeelding. Met als resultaat een metershoge nieuwe gevel met een oude reclame.

Voorjaarsbijeenkomst 16 april 2015 bij Shell Historisch Archief, Carel van Bylandtlaan16 in Den Haag

Dit keer waren we te gast bij het Shell Historisch Archief in Den Haag. We werden ontvangen door conservator Rosalie van Egmond met een lunch en een inleidend welkom door de sitemanager Fridoline van Binsbergen. Er waren bijna dertig leden aanwezig.

Na de ledenvergadering startte het inhoudelijke programma met Joost Jonker, bijzonder hoogleraar bedrijfsgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en medeauteur van de vierdelige geschiedenis van Shell uit 2007. Jonker gaf in een boeiende presentatie zijn visie op bedrijfsgeschiedenis in al haar facetten. Vervolgens vertelde Rosalie van Egmond over de geschiedenis van Shell, het gebouw en de historische collectie.

Na een rondleiding door het oude gebouw van de Bataafsche Petroleum Maatschappij van de architecten M.A. en J. van Nieukerken kregen we een kijkje in het collectiedepot van het Shell Historisch Archief.

Een geslaagde middag in een bijzonder gebouw bij een bedrijf met een rijke historie.

Najaarsbijeenkomst 6 november 2014 bij het DAF Museum, Tongelresestraat 27 in Eindhoven

Op 6 november j.l. kwamen bijna dertig leden naar het Daf Museum voor de VBH-najaarsbijeenkomst.
Na een welkomstwoord door de voorzitter en enkele mededelingen stelden de nieuwe leden en donateurs die aanwezig waren zich voor: Frieke Hazendonk van de Efteling, Vincent Stittelaar van My Peace Palace Museum, Wencke Klunder van De Gruyter & Co., Wouter Hijnberg van Helicon en Marius van Nieuwkerk.

De gezamenlijke agenda van de VBH, die als promotie voor bedrijfscollecties dient, werd nog kort toegelicht. De agenda zal in 2016 worden uitgebracht door de firma Bekking & Blitz.
De broers Bekking waren aanwezig om zich zelf en hun bedrijf voor te stellen; er werd een mooi pakket met producten uitgereikt. Ook heeft Niels Bekking een plan voorgesteld, dat nog nader zal worden uitgewerkt. In Amersfoort loopt een initiatief waarbij mensen met een verstandelijke beperking worden uitgedaagd om tentoongestelde objecten na te maken. Deze objecten worden vervolgens verkocht en de opbrengst wordt bestemd voor een goed doel. De VBH vindt de mogelijkheid de verschillende bedrijfscollecties te kunnen laten zien zeer interessant voor de leden.

Vanuit het Daf Museum kregen we een boeiende presentatie van de oud-conservator Hans Staals die nog steeds sterk betrokken is bij het museum dat voor een heel groot deel met vrijwilligers werkt. Tijdens de rondleiding konden we in de werkplaats restauratiewerk zien, eveneens door vrijwilligers verricht. In het museum zelf was het fraaie resultaat van deze restauraties te zien. Wat voor werk achter de schermen wordt verricht, met name digitalisering, kregen we niet te zien, maar is ook indrukwekkend.
Tijdens de afsluitende borrel kon daar nog lang over worden nagepraat. Een zeer geslaagde middag in een mooi bedrijfsmuseum. Een aanrader.

Voorjaarsbijeenkomst 17 april 2014 bij Capital Amsterdam, Beursplein 5 in Amsterdam

De voorjaarsbijeenkomst werd georganiseerd door de Stichting Capital Amsterdam op Beursplein 5 in Amsterdam. Na een warm welkom door de secretaris van de Stichting, Cherelt Kroeze, werd de ledenvergadering van de VBH gehouden.

Vervolgens begon het inhoudelijke programma met een film over de beurs(geschiedenis) en een korte inleiding over de Stichting Capital Amsterdam. Daarna volgde een presentatie over beurseducatie en Beursexperience door Ton Ruitenburg met aansluitend daarop een rondleiding door de Experience en het prachtige beursgebouw (met gids). De middag werd afgesloten met een borrel en voor alle deelnemers was er een goodybag met een mooi boek over het beursgebouw.

Najaarsbijeenkomst DE Masterblenders 1753 op 14 november 2013

Op 14 november j.l. vond de najaarsbijeenkomst van de VBH plaats bij DE Masterblenders 1753 in Utrecht. Na ontvangst door Roy Nanhekhan en Peter Glebbeek, met uiteraard koffie en thee, werden we verwelkomd door Ruud Engelaar.
Vervolgens kregen we een rondleiding  door een deel van de fabriek, met een inkijkje in de verwerking van onder andere koffiepads. In het Heritagecenter gaf Roy een toelichting op de gebeurtenissen van de afgelopen jaren rondom de heritage van DE en werd de film vertoond die is gemaakt t.g.v. 260 jaar DE. Afsluitend was er een borrel en konden we een blik werpen op de rijke historische collectie van DE.

Laatste bezoek gebouw Kas Bank op 27 juni 2013

Op 27 juni j.l. hebben de leden van de VBH een rondleiding gekregen in het voormalige hoofdkantoor van de Kas Bank aan de Spuistraat 172 in Amsterdam.

Het gebouw dateert uit 1906-1908 en werd door architect F.W.M. Poggenbeek ontworpen voor de bank Labouchere Oyens & Co. Na overname van deze bank door de Rotterdamsche Bankvereeniging werd het pand in 1914 betrokken door de Kas-Vereeniging, een voorganger van de Kas Bank. Dit bedrijf fuseerde in 1929 met de Ontvang- en Betaalkas. Mede door deze fusie ontstond een grote behoefte aan extra-kantoor- en kluisruimte. Na verwerving van het aangrenzende huizencomplex tot aan de Paleisstraat kreeg het architectenbureau C.B. Posthumus Meyjes jr. en J. van der Linden in december 1930 opdracht voor uitbreiding van de bestaande vestiging. Na sloop van de belendende bebouwing werd de bouw van dit deel van het complex in 1932 voltooid. Het gebouw is in 2001 aangewezen als rijksmonument.
De Kas Bank heeft inmiddels het pand verlaten en is nu op één plaats gehuisvest aan de Nieuwezijds Voorburgwal, iets verderop in het oude Telegraafgebouw. Dit gebouw was al jaren in gebruik als dependance van Spuistraat 172.

We werden ontvangen door Paul Buurmans die ons een inspirerende toer gaf. De schitterende hal , waarschijnlijk de enige historische bankhal in Nederland in oorspronkelijke staat, was zeer imponerend. Ook de safe-deposit met kluizen was nog in de oorspronkelijke staat. Als laatste werd de historische collectie, in een van de kluizen opgesteld, bezichtigd en bewonderd.

Na afloop werd een mooi fotoboekje uitgereikt over bijna honderd jaar Kas Bank aan de Spuitstraat. Nu de bank het pand heeft verlaten en het te koop staat is het afwachten wat de nieuwe eigenaar ermee gaat doen. Te hopen is dat het voor het publiek toegankelijk zal zijn.

Verslag voorjaarsbijeenkomst Vereniging Bedrijf & Historie op 11 april 2013 naar het Verkade Paviljoen in Zaandam.

Voor de voorjaarsbijeenkomst stond een bezoek naar het Zaans Museum en het Verkade Paviljoen op het programma. Na de koffie met gebak en een kort welkom kregen we een rondleiding in het Verkade Paviljoen.

Hier wordt de geschiedenis en de productie van Verkade verteld. In een lopende voorstelling met veel foto’s, films en nagemaakte productielijnen werden we rondgeleid in een leuke interactieve opstelling.

De ongelofelijke bedrijfscollectie bestaande uit 9000 foto's, 1000 affiches, displays, reclame-uitingen, 2000 verpakkingen en 700 productiemiddelen, met als pronkstukken de werkende biscuit-, waxine -en chocolade-machinelijnen is hier op een mooie en creatieve wijze opgesteld.

De collectie vertelt niet alleen de geschiedenis van Verkade; het staat ook symbool voor het Nederlands industriële erfgoed, iets wat goed aansluit bij de doelstelling van de VBH.

Vervolgens maakten we een rondvaart over de Zaan langs het vele nog aanwezige industriële erfgoed. Het weer deed niet echt mee, maar de fraaie fabrieken en molens en de informatie hierover maakte dat meer dan goed.

De geslaagde middag werd besloten met een borrel.

 

Verslag Najaarsbijeenkomst bij de Rabobank, Utrecht op  8 november 2012.

Op 8 november j.l. werd de najaarsbijeenkomst van de Vereniging Bedrijf & Historie gehouden bij de afdeling Bedrijfshistorie van de Rabobank in Utrecht. Jan van der Meer was welwillend om ons te ontvangen in het nieuwe hoofdkantoor en ons tevens rond te leiden in het Rabobank Museum. Er waren 26 leden en belangstellenden aanwezig.

De middag werd begonnen met de ledenvergadering. Hierin werd het vertrek van Daphne da Ponte uit het bestuur aangekondigd en het nieuwe bestuurslid, Ingrid Elferink van Nationale-Nederlanden gepresenteerd. De rollen in het bestuur zijn iets gewijzigd, Ingrid wordt secretaris en Ad Saan penningmeester.

De kascommissie heeft haar werk gedaan en het verslag over 2011 goedgekeurd. De commissie wijzigt, ipv Ton Vermeulen komt Jan van der Meer de commissie versterken, dus samen met Piet Geljon.

Aan de leden werd gevraagd op te geven aan de secretaris (info@vbh-bedrijfshistorie.nl) wie van hun organisatie op de mailinglijst moet komen, met mailadressen en namen.

De voorjaarsbijeenkomst zal op 11 april 2013 plaatsvinden bij het Zaans Museum/Verkade Paviljoen.

Rabobank Museum

Voordat er een bezoek aan het Rabobank Museum werd gebracht werden er twee presentaties gegeven, een door Marièlle Beek, directeur van Perspekt, het bureau dat het Rabobank Museum heeft ingericht, en een door Jan van der Meer over de making of het Rabobank Museum. Beide PowerPointpresentaties zijn op te vragen bij info@vbh-bedrijfshistorie.nl

Marièlle Beek ging in op het belang van bedrijfscollecties en de mogelijkheden die deze kunnen bieden voor bedrijven. Met name een permanente tentoonstelling en hoe deze kan worden vormgegeven en welke activiteiten daar bij komen kijken. Jan van der Meer ging in op de making of… waarbij de voorgeschiedenis, de gedachte vanuit de bank, de keuzes en het uiteindelijke resultaat werden belicht.

Daarna kon het museum worden bezocht; gestart werd met een indrukwekkende film als introductie op het museumbezoek. In het museum een grote variëteit aan presentatiemateriaal en fraaie objecten waarmee de rijke geschiedenis van de bank werd verteld en geïllustreerd. Velen van ons zullen dit fraaie resultaat als doel willen nastreven.

 

Bedrijfsbezoek Suikerunie 4 oktober 2012

De leden van de VBH waren uitgenodigd om tijdens de zogenoemde bietencampagne een bezoek te brengen aan de fabriek van Suiker Unie in Dinteloord.

Na de ontvangst werd een kort inleidend historisch filmpje vertoond met mooie beelden van het proces in vroeger tijden. Daarna konden we het historische kantoorpand annex directeurswoning uit 1918 (Rijksmonument) bezichtigen met een schitterende vergaderzaal. Daar werden we ook verwelkomd door Frank van Noord, directeur R & D, die, zoals uit zijn woorden bleek, de geschiedenis van het bedrijf een warm hart toedraagt.

Met beschermende helm en lichtgevende vestjes kregen we een zeer interessante rondleiding door de draaiende suikerfabriek. Aansluitend werd het stoommachinepark in het Turbinehuis bezocht. De machines worden geheel door vrijwilligers, oud-medewerkers, draaiende gehouden. Al met al een zeer geslaagde middag met een hartelijke dank voor gastheer Jan van Meer en zijn collega’s voor de genoten gastvrijheid.

 

Workshop Digitalisering 27 september 2012

Op veler verzoek tot kennisuitwisseling is op 27 september j.l. een workshop over digitalisering georganiseerd

DirkJan Rozema van het Nationaal Luchtvaart Museum was zo vriendelijk om als gastheer op te treden. Er waren negen deelnemers en drie sprekers.

Als eerste spreker was Max Popma uitgenodigd om ons zijn ervaringen bij zijn werkzaamheden voor Cultuurwerk te vertellen. Cultuurwerk is een organisatie die zijn specialisten op het gebied van erfgoed beschikbaar stelt aan de erfgoedsector. Op het gebied van digitalisering zijn de laatste jaren veel projecten uitgevoerd. Aan de hand van voorbeelden kwamen een aantal belangrijke aandachtspunten aan de orde.

Daarna kwamen Wouter Dasselaar en Wim Karels van Picturae aan het woord. In een presentatie werd duidelijk gemaakt op welke vlakken dit bedrijf kan worden ingezet bij digitaliseringsprojecten. Hierbij worden projecten van begin tot eind goed ondersteund. Door de vele vragen van de deelnemers ontstond een levendige discussie.

Al met al een hele geslaagde middag.

 

Promotie voorzitter Ton de Graaf op 21 september 2012

De voorzitter Ton de Graaf is op 21 september 2012 in Utrecht gepromoveerd op zijn onderzoek over de geschiedenis van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, een belangrijke voorganger van ABN AMRO. Het boek Voor Handel en Maatschappij is in de boekhandel verkrijgbaar of rechtstreeks bij Uitgeverij Boom te bestellen.

Zie: http://www.uitgeverijboom.nl/boeken/geschiedenis/voor_handel_en_maatschappij_9789085069461/

 

Bijeenkomst op 12 april 2012 bij Museum Rotterdam

Op donderdagmiddag 12 april vond in het Schielandhuis van het Museum Rotterdam de halfjaarlijkse bijeenkomst van de Vereniging Bedrijf en Historie plaats. De bijeenkomst werd bijgewoond door 18 leden. Daarnaast waren er 8 afmeldingen binnengekomen.

De voorzitter gaf een toelichting op de werkzaamheden van het bestuur in het afgelopen half jaar. Ook werd een kascommissie benoemd welke de jaarstukken van 2011 zal controleren. In de vergadering van november kunnen de stukken dan worden vastgesteld. De commissie bestaat uit de heren Piet Geljon en Ton Vermeulen.

Het bestuur wil graag uitbreiden en verzoekt de leden om na te denken of zij een bestuursfunctie willen bekleden.

Tijdens het welkomstwoord van de voorzitter werd de volgende bijeenkomst gemeld. Deze zal worden gehouden op donderdag 8 november 2012 bij Rabobank Nederland in Utrecht.

Tijdens de rondvraag ontstond een levendige discussie over het invoeren van ‘themabijeenkomsten’ . Het bestuur zal hieraan aandacht besteden en door middel van een kleine enquête mogelijke onderwerpen ter tafel brengen.

Jan van Meer van de SuikerUnie nodigde ons uit voor een bezoek aan hun museum in Dinteloord. Tijdens de ‘campagne’ draaien daar de stoommachines.

Hierna kreeg Paul van de Laar, hoofd collecties van Museum Rotterdam het woord. In een levendige presentatie werd uit de doeken gedaan hoe het museum Rotterdam haar collectie vormt geeft en wat de criteria voor het verzamelbeleid zijn. Duidelijk is dat er keuzes moeten worden gemaakt, dit is lastig maar wel belangrijk is.

Na een korte pauze gaf Mayke Groffen, conservator, een uitleg over de twee tentoonstellingen ‘Familie’ en ‘Werkstijl’ welke nog tot september 2012 in het Schielandhuis te zien zijn. Na deze presentatie was het mogelijk om op eigen gelegenheid deze aardige tentoonstellingen te bezoeken.

Na afloop werd onder het genot van een drankje en hapje bijgepraat over de voordrachten en tentoonstellingen en werden de onderlinge contacten weer aangehaald.

Om ca 18.00 uur verlieten de laatste deelnemers deze geslaagde bijeenkomst.Bijeenkomst 8 december 2011 bij het Hoogovensmuseum

Ongeveer 20 deelnemers woonden op 8 december 2011 de bijeenkomst van de Vereniging voor Bedrijf en Historie bij. De ontmoeting vond plaats in het Hoogovenmuseum in Velsen.

De voorzitter gaf een uiteenzetting over de activiteiten van het bestuur en de geplande activiteiten. Ook werd de volgende bijeenkomst op 12 april in het Museum Rotterdam.

Tijdens de presentatie ontstond een levendige discussie over diverse zaken. Mede door de ‘ronde tafel’ opstelling was dit een actief gedeelte.

Hierna nam de heer Korving van het Hoogovenmuseum het woord en gaf een uitleg over de historie van Tatasteel en het ontstaan van het Hoogovenmuseum. Daarna was het voor iedereen vrij om een rondgang te maken door het museum. Men was onder de indruk van de omvang van de collectie, maar zeker ook van de fysieke omvang van enige hoogovendelen welke buiten het museum liggen opgeslagen!

Tijdens de afsluitende borrel werd druk van gedachten gewisseld over allerlei zaken en werden de banden onderling aangehaald. 

Rond 17.30 uur werd de bijeenkomst beëindigd en konden wij terugkijken op een levendige en nuttige bijeenkomst.

 

Bijeenkomst 10 maart 2011 bij de Heineken Collection

Ongeveer 30 deelnemers woonden op 10 maart j.l. de bijeenkomst van de Vereniging Bedrijf en Historie (VBH) bij. Deze vond plaats in het gebouw van de Heineken Expierence in Amsterdam.

Ton de Graaf, voorzitter van de VBH heette alle aanwezigen welkom en gaf een korte uiteenzetting van de voortgang en oprichting van de VBH. Ook werden de overige bestuurleden, Daphne Da Ponte (penningmeester) en Ad Saan(secretaris) voorgesteld.

Aan het eind van zijn inleiding  riep Ton de aanwezigen op om lid te worden van de VBH. De contributie voor leden is voorlopig vastgesteld op € 100,- per jaar, terwijl donateurs € 50,- betalen. Al tijdens en direct na de bijeenkomst hebben zich nieuwe leden aangemeld.

Hierna werden wij welkom geheten door Annesietske Stapel, hoofd Heineken Collection en samen met Marieke van Vlierden, de gastvrouwen van deze bijeenkomst. Vanuit hun werkplek boven in de Heineken Expierence werd een uiteenzetting gegeven over het ontstaan, de doelstelling en de huidige vorm van de Heineken Collection. Hierbij werd ook aandacht geschonken aan digitale toepassingen en de website van de Collection.

Na een korte rondleiding door de collectie en het depot konden de deelnemers nog op eigen gelegenheid de Heineken Expierence verkennen. Deze is twee jaar geleden volledig nieuw ingericht. Na een plezierige rondgang met het daarbij behorende biertje werd de bijeenkomst rond 17.00 uur afgesloten in de Bar van de Heineken Collection.

Nieuws

Voor een demonstratie van een Collectie kunt u het item aanklikken.
 

Op woensdagmiddag 11 oktober 2017 werd de VBH-najaarsbijeenkomst gehouden bij het Nationaal Archief in Den Haag. Voor een verslag zie onder Nieuws.

Collectie

Historicidagen 2017 Bijeenkomst bij De Efteling Bijeenkomst bij De Efteling Bijeenkomst bij De Efteling Volkswagenbus T1 Workshop storytelling Onthulling nieuwe banner ING Computermuseum Daf Museum Capital Amsterdam Capital Amsterdam Douwe Egberts Heineken collectie Website Bestuur VBH Kas Bank