Reglement / inschrijving in een aandeel in het Begrafenisfonds onder de zinspreuk ‘Tot Aller Welzijn’, 1838.