4. Carbidlamp

De Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij Achtkarspelen en Kollummerland (later: Avéro) geeft haar verzekerden in 1916 het dringende advies om geen carbidlampen meer te gebruiken, vooral niet in de stallen.