Museum Rotterdam

Naam collectie
Museum Rotterdam

Contact
Mayke Groffen
m.groffen@museumrotterdam.nl

Locatie
Museum Rotterdam
Timmerhuis
Rodezand 26
3011 Rotterdam

Aantal objecten
Circa 100.000, waarvan circa 11.500 in collectie Bedrijf & Techniek.

Ontstaansjaar en geschiedenis
Het Museum van Oudheden komt voort uit het Gemeentearchief. Vanaf 1905 voor het publiek toegankelijk in het Schielandshuis. Kort na de Tweede Wereldoorlog omgedoopt in Historisch Museum der Stad Rotterdam, in 2011 in Museum Rotterdam. In 1975 opening dependance De Dubbelde Palmboom te Delfshaven. Beide locaties zijn eind 2012 voor het publiek gesloten. Begin 2016 is de nieuwe locatie geopend.

Verzamelgebied
Voorwerpen die in relatie staan tot de geschiedenis van Rotterdam en de moderne stadscultuur. Deelverzamelingen, waaronder Bedrijf & Techniek.

Rondleidingen
Op aanvraag in beide musea via de afdeling Communicatie, niet in het depot.

Website Museum Rotterdam
museumrotterdam.nl/

Website bedrijfshistorie Rotterdam
www.rotterdaminkaart.nl/bedrijvige-stad

Tentoonstellingen
Zie de website voor actuele informatie

Publicaties
Een recente greep uit de veelheid van publicaties door het museum:
P. Grimm (red.), Heeren in Zaken – de Kamer Rotterdam van de Verenigde Oostindische Compagnie (Zutphen 1994)
N. Schadee, Een rijk geheugen; geschiedenis van Rotterdam, 1270-2001 (Rotterdam 2002)
M. Groffen, P. van de Laar, N. Schadee (red.), Honderd! Historisch Museum Rotterdam (Rotterdam 2005)
L. van der Zeeuw, L. van der Wolde, Marius Richters Rotterdam – schilder en glazenier 1878 – 1955 (Bussum/Rotterdam 2005)
M. Groffen, Lekker Fris! Honderd jaar gezondheid, schoonheid en fatsoen (Amsterdam/Rotterdam 2009)
I. de Jager, N. Schadee, Tegels uit Rotterdam, 1609-1866 (Zaltbommel/Rotterdam 2009)
S. Hoitsma, K. de Vilder, H. Walgenbach, 5314 Roffa: Stijl van Zuid (Rotterdam 2010)
P. van de Laar, K. Hage, H. Werlemann, Brandgrens Rotterdam, 1930 / 2010 (Bussum 2010)

Nieuws

Voor een demonstratie van een Collectie kunt u het item aanklikken.
 

Op woensdagmiddag 11 oktober 2017 werd de VBH-najaarsbijeenkomst gehouden bij het Nationaal Archief in Den Haag. Voor een verslag zie onder Nieuws.

Collectie

Model GGD Gevelbord Poster Van Nelle Bankbiljettenwagen Bronzen gietvorm Klembank