ABN AMRO

Naam collectie
ABN AMRO Kunst & Historie

Contact
Ton de Graaf
ton.de.graaf@nl.abnamro.com

Locatie
Almere

Collecties
- archieven
- atlassen en kaarten
- audiovisueel (foto’s, fotoalbums, negatieven, dia’s, films, video’s)
- beeldhouwwerken
- boeken
- jaarverslagen
- machines en apparaten
- pr-materiaal (premiums, affiches, folders, brochures)
- schilderijen en gravures
- stijlmeubilair
- voorwerpen
- waardepapieren

Ontstaansjaar en geschiedenis
Door de fusie tussen ABN en Amro in september 1991 ontstond een nieuwe bank: ABN AMRO. In oktober van dat jaar werd een aanvang gemaakt met een historische afdeling. Dit werd geformaliseerd door de oprichting van de Stichting ABN AMRO Historisch Archief in mei 1992. Door de fusie tussen ABN AMRO en Fortis Bank Nederland in juli 2010 is de collectie aanzienlijk uitgebreid. Het kunstbezit en de historische collectie waren bij Fortis ondergebracht in de Stichting Kunst & Historisch Bezit Fortis Bank Nederland. In december 2011 zijn de ABN AMRO Kunst Stichting en de Stichting ABN AMRO Historisch Archief opgegaan in de Fortis stichting die tegelijkertijd van naam werd veranderd: Stichting Kunst & Historisch Bezit ABN AMRO.

Verzamelgebied
Alle objecten die verband houden met de geschiedenis van ABN AMRO en rechtsvoorgangers.

Rondleidingen
Op aanvraag langs de historische expositie in het hoofdkantoor in Amsterdam en in het depot in Almere.

Website ABN AMRO
www.abnamro.com

Website geschiedenis ABN AMRO
www.abnamro.com/history

Website historische collectie ABN AMRO
www.abnamro.com/nl/over-abnamro/kunst-en-historisch-bezit/index.html

Tentoonstellingen

De vele gezichten van de bank, Den Haag 1998 i.s.m. ABN AMRO Kunst Stichting.
Geen zee te hoog, Amsterdam 2002 en 2004, i.s.m. het Rijksmuseum Amsterdam.

Bruiklenen
Rijksmuseum Amsterdam, Haags Historisch Museum, Paleis Het Loo, Apeldoorn, Stadsarchief Amsterdam, enz.

Publicaties
Abbe, Liesbeth van, Maria Anne van Dijk, Sur Place (Utrecht 2007)
Dankers, Joost, Jos van der Linden, Jozef Vos, Spaarbanken in Nederland. Ideeën en organisatie, 1817-1990 (Amsterdam 2001)
Graaf, Ton de, Joost Jonker, Jaap-Jan Mobron (eds.), European Banking Overseas, 19th-20th Century (Amsterdam 2002)
Graaf, Ton de, Voor Handel en Maatschappij. Geschiedenis van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, 1824-1964 (Amsterdam 2012)
De Historische Collectie. Een keuze uit het archief van ABN AMRO (Amsterdam 1995)
De historie (Amsterdam 1993)
Jonker, Joost, MeesPierson. Schakel tussen verleden en toekomst. 275 jaar traditie en vernieuwing in het Nederlandse bankwezen (Amsterdam 1997)
Korthals Altes, W.L., Tussen cultures en kredieten. Een institutionele geschiedenis van de Nederlandsch-Indische Handelsbank en Nationale Handelsbank, 1863-1964 (Amsterdam 2004)
Mobron, Jaap-Jan, Duin & Kruidberg. De geschiedenis van een landgoed / The history of a Country Estate (Amsterdam, 2006)
Mobron, Jaap-Jan, Vakantie tussen collega’s, Vakantieoorden van de bank, 1915-1993 (Amsterdam 2010)
Nawas, M.E., Management van fusie en integratie. De vorming van ABN AMRO (Tilburg 1995)
Nolst Trenité, Michiel, Ton de Graaf, Jaap Jan Mobron (2016e), 25 jaar geschiedenis schrijven (z.p.z.j. [2016]).
Scheerder, Chris, Van fonden, fusies en financiën. 100 jaar ABN AMRO Pensioenfonds 1907-2007 (Amsterdam 2007)
Slot, Brigitte, Eendracht Maakt Macht. Beleggingsfondsen van ABN AMRO en voorgangers, 1774-2007 (Amsterdam 2008)
Tielhof, Milja van, Banken in bezettingstijd. De voorgangers van ABN AMRO tijdens de Tweede Wereldoorlog en de periode van rechtsherstel (Amsterdam 2003)
Vries, Joh. de, Wim Vroom, Ton de Graaf (eds.), Wereldwijd bankieren. ABN AMRO Bank 1824-1999 (Amsterdam 1999)
Werf, D.C.J. van der, Banken, bankiers en hun fusies. Het ontstaan van de Algemene Bank Nederland en de Amsterdam-Rotterdam Bank, een studie in fusiegedrag over de periode 1950-1964 (Amsterdam 1999)
Werf, D.C.J. van der, Van Twentse bank naar algemene bank. Geschiedenis van de Twentsche Bank, 1840-1964 (Amsterdam 2014)


 

 

Nieuws

Voor een demonstratie van een Collectie kunt u het item aanklikken.
 

Op woensdagmiddag 11 oktober 2017 werd de VBH-najaarsbijeenkomst gehouden bij het Nationaal Archief in Den Haag. Voor een verslag zie onder Nieuws.

Collectie

Obligatie Henry Hope Bleau-Atlas Staand horloge Aandeelhoudersregister Spaarautomaat Kassiersbiljet Reclamefolder Bladmuziek Bankhal Wereldspaardag Vaas Hoofdkantoor Twentsche Bank Mariënburgrum. De Factorij in Batavia Buste Marten Mees Springbok Oorkonde Gebouw Heldring & Pierson Wapenschild Slavenburg's Bank Agentschap NHM, Singapore