Belasting & Douane Museum

Naam collectie
Belasting & Douane Museum
Officiële naam: Stichting Belastingmuseum Prof.dr. J. van der Poel

Contact
Frans Fox
fox@bdmuseum.nl

Locatie
Rotterdam

Collecties
Objecten die te maken hebben met de fiscale geschiedenis van Nederland met o.a.:
- zilverwerk
- ambtskostuums
- smokkelwaar
- namaakartikelen
- schilderijen
- prenten
- meubilair
- vuurwapens
- rijkswapenborden
- kantoorartikelen
- scheepsmodellen (douaneboten)
- (topografische) kaarten
- foto’s, fotoalbums, films, video’s
- belastingformulieren waaronder de eerste blauwe enveloppe uit 1915
- fiscale zegels
- rijwielbelastingplaatjes- laboratoriuminstrumenten (Douanelab)

Aantal objecten
43.000 (excl. beeldmateriaal en zegels)

Ontstaansjaar en geschiedenis
Het Belasting & Douane Museum werd in 1937 opgericht door inspecteur en directeur der invoerrechten en accijnzen prof.dr. J. van der Poel. Als oprichter van de Rijksbelastingacademie wilde hij zijn leerlingen aan de hand van objecten en verhalen onderwijzen in de belastinggeschiedenis. De collectie die hij voor dit ‘aanschouwelijk onderwijs’ opbouwde in de Rijksbelastingacademie aan de Boompjes in Rotterdam werd in de meidagen van 1940 verwoest. Tijdens en na de oorlog bouwde Van der Poel een nieuwe collectie op die de basis vormt van het huidige museum. In 1948 werd het museum gevestigd op Parklaan 14, in 1992 kwam daar het naastgelegen pand Parklaan 16 bij.

In voorgaande decennia heeft het Belasting & Douane Museum zich in verschillende fasen ontwikkeld van overheidscollectie tot een museum, waar publiek uitgenodigd wordt om kennis te maken met het Nederlandse belastingsysteem en de historische achtergrond daarvan.

Na heropening in juni 2012 kan het publiek kennis maken met een geheel vernieuwd museum. Rond deze vaste presentatie ontwikkelde het museum een publieksgerichte programmering met wisseltentoonstellingen en een educatief aanbod voor scholen, rondleidingen en activiteiten.

Het Belasting & Douane Museum is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid als schatbewaarder van uniek erfgoed rond overheidsfinanciën en staatsinrichting en in het bijzonder hoe belastingen en douane daarin een bepalende rol spelen. Als geen ander kan het deze fascinerende en complexe wereld voor een breed publiek toegankelijk maken, als een samenleving die in de loop der eeuwen is veranderd, een werkelijkheid die voor iedereen herkenbaar is en waarin iedere Nederlander ook individueel een belangrijke rol speelt en kan (gaan) spelen.

Verzamelgebied
Alle objecten die verband houden met de fiscale geschiedenis van Nederland: van toen tot nu.

Rondleidingen
Op aanvraag.

Website museum
www.bdmuseum.nl

Tentoonstellingen
Twee keer per jaar heeft het museum een grote tentoonstelling met een fiscaal accent. Enkele keren per jaar wordt de actualiteit van het thema getoond in het zogenoemde actualiteitenkabinet. Zie verder de website van het museum.

Bruiklenen
Het museum werkt mee aan tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Bruiklenen kunnen worden aangevraagd bij het museum. Getoetst wordt of de vragende instelling voldoet aan de normen van een geregistreerd museum.

Nieuws

Voor een demonstratie van een Collectie kunt u het item aanklikken.
 

Op woensdagmiddag 11 oktober 2017 werd de VBH-najaarsbijeenkomst gehouden bij het Nationaal Archief in Den Haag. Voor een verslag zie onder Nieuws.

Collectie

Accijnsoproer Brandend belastingkantoor Patent Broodje tin Distilleertoestel Schottelvaartuig ‘Noord’ Smokkelfiets Meten van het wortgehalte