Stichting Capital Amsterdam

Aanduiding collectie
Beurshistorische Collectie

Contact
Cherelt Kroeze
info@capitalamsterdam.com

Locatie
Beursplein 5
1012 JW Amsterdam

Collectieonderdelen
- Correspondentiearchieven
- Voorwerpen en apparaten
- Foto’s en fotoalbums
- Films en video’s
- Geluidsdragers
- Prenten
- Schilderijen
- Waardepapieren
- Meubilair
- Beelden
- Kleding
- PR-materiaal
- Boeken
- Prijscouranten
- Jaarverslagen
- Documentatie

Ontstaan en achtergrond
Nederland is de bakermat van de mondiale aandelenhandel. In 1602 ging de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) in Amsterdam als eerste bedrijf naar de beurs. Stichting Capital Amsterdam stelt zich ten doel om de rijke beurstraditie van ons land sinds de VOC te promoten en ‘levend te houden’. Eén van de doelstellingen van de Stichting is het verwerven, (doen) beheren en toegankelijk maken van het omvangrijke Nederlandse/Amsterdamse beurserfgoed. Achterliggende doelstelling van de Stichting is het actief gebruiken van de historische collectie bij haar toekomstgerichte promotionele en educatieve activiteiten. Stichting Capital Amsterdam is onafhankelijk. Zij is in 2013 voortgekomen uit een fusie van twee stichtingen bij de Amsterdamse beurs. Bij gelegenheid van die fusie heeft Stichting Capital Amsterdam de rol van bewaker en promotor van het beurserfgoed overgenomen van de voormalige Stichting Vereniging voor de Effectenhandel (VvdE). Het ontstaan van de Stichting VvdE gaat op zijn beurt terug tot 1997. In dat jaar besloten de vanouds bestaande verenigingen achter de Amsterdamse effectenhandel en optiehandel samen verder te gaan in een commerciële beursorganisatie (toen Amsterdam Exchanges NV, inmiddels Euronext Amsterdam) en werd gelijktijdig besloten de historische collectie onder te brengen in een afzonderlijke stichting.

Verzamelgebied
Alle archieven en objecten die verband houden met de geschiedenis van de openbare kapitaalmarkt, beurzen en beleggen in Nederland, waaronder in het bijzonder de geschiedenis van de Amsterdamse beurs.

Rondleidingen
Stichting Capital Amsterdam werkt samen met en woont op Beursplein 5 in bij de Amsterdamse beurs (Euronext Amsterdam). In het beursgebouw exploiteert Euronext Amsterdam  sinds eind 2013 een met steun van de Stichting gerealiseerd educatief bezoekerscentrum: de Amsterdam Exchange Experience. Onderdeel van het bezoekerscentrum  is een expositie over de rijke beursgeschiedenis van ons land. Het bezoekerscentrum is op afspraak te bezoeken. Voor nadere informatie en aanmeldingen:  www.aex.nl/amsterdam-exchange-experience

Websites
www.capitalamsterdam.com
www.aex.nl/beursplein-5/geschiedenis

Tentoonstellingen
- Amsterdam Exchange Experience. permanente expositie sinds 2013 op Beursplein 5 (zie boven);
- Amsterdam: Capital Market, New York 2011/2012 i.s.m. New York Stock Exchange;
- Kapitaal Nederland. 400 jaar financieel centrum Amsterdam, Amsterdam 2009/2010 i.s.m. Stadsarchief Amsterdam;
- Aktiën Handel: Early Dutch Finance and the Founding of America, New York 2009 i.s.m. Museum of American Finance.

Bruiklenen
O.a. Amsterdam Museum, Stadsarchief Amsterdam, Centraal Museum Utrecht, Museum of Amercan Finance (New York), Pera Museum (Istanbul), Stock Museum Taiwan.

Publicaties
- Follow the Money. Een (gratis) app die de gebruiker in 45 minuten langs de rijke financiële geschiedenis van Amsterdam voert (2013);
- Beursplein 5: een kapitaal monument. Jubileum uitgave t.g.v. 100 jaar Beursplein 5 (2013);
- Van Bakermat tot Beeldscherm. Een dvd over 400 jaar Amsterdamse beurshandel (2012);
- Kapitaal Nederland. Een introductie op de financiële geschiedenis van Nederland aan de hand van 100 markante momenten (2011);
- Van Tulpenbol tot Rommelhypotheek. De crisis bezien in historisch perspectief (2010);
- Het Goud van Amsterdam en New York. Wandelen en fietsen langs de gezamenlijke geschiedenis van twee financiële centra (2010);
- De Amsterdamse Wisselbank: van stadsbank tot bank van de wereld (2009);
- Jubileumboek 25 jaar AEX-index (2008);
- Jubileumboek 30 jaar Optiebeurs (2008);
- Bubbels. Een overzicht van spraakmakende crises uit de geschiedenis (2007);
- Oorlogseffecten. Roof en rechtsherstel van joods effectenbezit (2004);
- De VOC en de Beurs. Over de VOC als grondlegger van de eerste aandelenbeurs (2002);
- Aan jou…. Van jou. Herinneringen aan de Amsterdamse beursvloer (1998);
- 120 jaar beurshandel in vogelvlucht. De Vereniging voor de Effectenhandel 1876-1996 (1998).

Nieuws

Voor een demonstratie van een Collectie kunt u het item aanklikken.
 

Op woensdagmiddag 11 oktober 2017 werd de VBH-najaarsbijeenkomst gehouden bij het Nationaal Archief in Den Haag. Voor een verslag zie onder Nieuws.

Collectie

Beursvloer Optiebeurs Beursleden Windhandel Snuifdoos Eedaflegging Beurshoed Koersenbord Makelaarspenning Makelaarsstokje Obligatie Stoel Tabakspot Beurstikker Maquette