Nationale-Nederlanden

Naam collectie
Bedrijfshistorie Nationale-Nederlanden

Contact
Ingrid Elferink
bedrijfshistorie@nn.nl

Locatie
Den Haag / Ede

Collecties
- Archiefcollectie
- Drukwerkcollectie (met onder andere affiches, folders, brochures)
- Objectencollectie (waaronder premiums, meubilair, apparatuur, reclameborden)
- Audiovisuele collectie (film, video, fotografie waaronder negatieven, dia's, fotoalbums)

Ontstaan en geschiedenis collectie en afdeling
Na de fusie van NMB Postbank Groep en Nationale-Nederlanden tot ING Groep in 1991 werden de historische collecties samengevoegd binnen een afdeling. Sinds 1 januari 2012 is ING Groep gesplitst in ING Bank en Verzekeren (Nationale-Nederlanden). Het Bedrijfshistorisch Archief ING, zowel afdeling als collectie, is ook gesplitst. Bij de verzekeraar heeft de nieuwe afdeling Bedrijfshistorie Nationale-Nederlanden als taak het bewaken en uitdragen van het cultuurhistorisch erfgoed van Nationale-Nederlanden en haar rechtsvoorgangers.

Verzamelgebied
De afdeling beheert en verzamelt objecten en documenten die kenmerkend zijn voor de activiteiten van Nationale-Nederlanden en hun rechtsvoorgangers, onder andere RVS, De Nederlanden van 1845, de Nationale Levensverzekering-Bank, Victoria-Vesta.

Website geschiedenis NN
www.nn.nl/Over-NationaleNederlanden/Wie-zijn-wij/Historie.htm

Activiteiten
De collectie van Nationale-Nederlanden is op aanvraag te raadplegen, u kunt een verzoek om informatie, reproducties of bruiklenen sturen aan bedrijfshistorie@nn.nl.

Publicaties
Barendregt. J., T. Langenhuyzen, Ondernemend in risico : bedrijfsgeschiedenis van Nationale-Nederlanden 1845-1995 (Amsterdam 1995).
Beentjes, A., I. Elferink, Uitgeteld : affiches uit de historische collectie van ING (Amsterdam 2007). Op aanvraag verkrijgbaar.
Beentjes, A., I. Elferink e.a., Plus is : archiefschatten uit de historische collectie van ING (Amsterdam 2008). Op aanvraag verkrijgbaar.

Nieuws

Voor een demonstratie van een Collectie kunt u het item aanklikken.
 

Op donderdagmiddag 20 april 2017 heeft de voorjaarsbijeenkomst plaatsgevonden bij De Efteling in Kaatsheuvel. Voor een verslag zie onder Nieuws.

 

Collectie

Affiche hoofdkantoor Rekenmachine Rekenmachine Inktstel Foto inspecteur op motor Foto kantoorgebouw Oprichtingsakte