Nationale-Nederlanden

Naam collectie
Bedrijfshistorie Nationale-Nederlanden

Contact
Ingrid Elferink
bedrijfshistorie@nn.nl

Locatie
Den Haag / Ede

Collecties
- Archiefcollectie
- Drukwerkcollectie (met onder andere affiches, folders, brochures)
- Objectencollectie (waaronder premiums, meubilair, apparatuur, reclameborden)
- Audiovisuele collectie (film, video, fotografie waaronder negatieven, dia's, fotoalbums)

Ontstaan en geschiedenis collectie en afdeling
Na de fusie van NMB Postbank Groep en Nationale-Nederlanden tot ING Groep in 1991 werden de historische collecties samengevoegd binnen een afdeling. Sinds 1 januari 2012 is ING Groep gesplitst in ING Bank en Verzekeren (Nationale-Nederlanden). Het Bedrijfshistorisch Archief ING, zowel afdeling als collectie, is ook gesplitst. Bij de verzekeraar heeft de nieuwe afdeling Bedrijfshistorie Nationale-Nederlanden als taak het bewaken en uitdragen van het cultuurhistorisch erfgoed van Nationale-Nederlanden en haar rechtsvoorgangers.

Verzamelgebied
De afdeling beheert en verzamelt objecten en documenten die kenmerkend zijn voor de activiteiten van Nationale-Nederlanden en hun rechtsvoorgangers, onder andere RVS, De Nederlanden van 1845, de Nationale Levensverzekering-Bank, Victoria-Vesta.

Website geschiedenis NN
www.nn.nl/Over-NationaleNederlanden/Wie-zijn-wij/Historie.htm

Activiteiten
De collectie van Nationale-Nederlanden is op aanvraag te raadplegen, u kunt een verzoek om informatie, reproducties of bruiklenen sturen aan bedrijfshistorie@nn.nl.

Publicaties
Barendregt. J., T. Langenhuyzen, Ondernemend in risico : bedrijfsgeschiedenis van Nationale-Nederlanden 1845-1995 (Amsterdam 1995).
Beentjes, A., I. Elferink, Uitgeteld : affiches uit de historische collectie van ING (Amsterdam 2007). Op aanvraag verkrijgbaar.
Beentjes, A., I. Elferink e.a., Plus is : archiefschatten uit de historische collectie van ING (Amsterdam 2008). Op aanvraag verkrijgbaar.

Nieuws

Voor een demonstratie van een Collectie kunt u het item aanklikken.
 

Op woensdagmiddag 11 oktober 2017 werd de VBH-najaarsbijeenkomst gehouden bij het Nationaal Archief in Den Haag. Voor een verslag zie onder Nieuws.

Collectie

Affiche hoofdkantoor Rekenmachine Rekenmachine Inktstel Foto inspecteur op motor Foto kantoorgebouw Oprichtingsakte