ASR Nederland

Naam collectie
Stichting Kunst & Historisch Bezit ASR Nederland

Contact
Sigrid Vegter
sigrid.vegter@asr.nl

Locatie
Utrecht

Ontstaansjaar en geschiedenis
In januari 2010 is de Stichting Kunst & Historisch Bezit ASR Nederland opgericht. De collectie bestaat uit de volgende onderdelen:
- Kunst
- Historisch Bezit
- Historisch Archief
- Stichting Historische Bibliotheek

De geschiedenis van ASR Nederland gaat terug tot 1720. De collectie is ontstaan doordat de verschillende rechtsvoorgangers van ASR documenten, drukwerk, objecten en foto’s in hun archief bewaarden. In 1974 richtte AMEV, één van de rechtsvoorgangers, het verzekeringsmuseum op. Vanaf dat moment werd het Historisch Bezit van AMEV actief beheerd. Dit museum werd midden jaren negentig opgeheven. Vanaf 2010 is de gehele collectie te vinden in een depot in Utrecht. Het doel is om de collectie volledig toegankelijk te maken.

Verzamelgebied
ASR Nederland verzamelt gericht historisch materiaal dat kenmerkend is voor de activiteiten van ASR en haar rechtsvoorgangers. Het belangrijkste verzamelcriterium is de specifieke relatie van het object met het bedrijf en de geschiedenis van ASR Nederland.

De doelstelling van het Historisch Archief is het bewaren, uitbreiden en beheren van de verzameling historische archiefstukken om beschrijving van de eigen bedrijfsgeschiedenis mogelijk te maken en bij te kunnen dragen aan algemeen economisch-historisch onderzoek.

De kerndoelstelling van de Stichting Bibliotheek van de N.V. Levensverzekeringmaatschappij “De Utrecht” is het verzamelen van boeken op het terrein van levensverzekering, zowel in Nederland als internationaal, tot 1970. Het bestuur vindt de toegankelijkheid van de historische boekencollectie van groot belang. In 2011 wordt daarom het economisch-historisch en typografische deel van de collectie in bruikleen gegeven aan het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief/Instituut voor Internationale Sociale Geschiedenis (NEHA/IISG) in Amsterdam. De bibliotheek beschikt ook over een natuurhistorisch deel, dat in bruikleen zal worden gegeven aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Website bedrijf
www.asrnederland.nl
www.asrverzekeringen.nl

Website geschiedenis ASR
asrnederland.nl/over-asr/historie

Tentoonstellingen
‘Sur Place’, Fortis Kantoor Herengracht, Amsterdam, 2007

Bruiklenen
Verbond van Verzekeraars, Den Haag
Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover, Amsterdam

Publicaties
Abbe, Liesbeth van, Maria Anne van Dijk, Sur Place (Utrecht 2007)
Bollerman, J.B.J, J.N.J. Broenink, Het begrafenisfonds “Let op uw einde” van 1847-1893 (Leiden 1983)
Fortis verzekeraars: 285 jaar actief in Nederland, Kroniek ter gelegenheid van vijf jaar Fortis ASR verzekeringsgroep N.V. (Utrecht 2005)
Gerwen, J.L.J.M. van, H.H.W. Verbeek, Voorzorg & de Vruchten, Het verzekeringsconcern AMEV: zijn wortels en vertakkingen van 1847 tot 1995 (Amsterdam 1995)
Laar, P.Th. van de, H.H. Vleesenbeek, Van oude naar nieuwe Hoofdpoort, geschiedenis van het Assurantieconcern Stad Rotterdam Anno 1720 N.V., 1720-1990 (Rotterdam 1990)

Nieuws

Voor een demonstratie van een Collectie kunt u het item aanklikken.
 

Op woensdagmiddag 11 oktober 2017 werd de VBH-najaarsbijeenkomst gehouden bij het Nationaal Archief in Den Haag. Voor een verslag zie onder Nieuws.

Collectie

Kantoorgebouw De Utrecht HAV Bank Heiligenkalender Stad Rotterdam Johan de Witthuis Holland Levens Verzekering Mij De Utrecht Let op Uw Einde Bronzen reliëf Zitje