Rabobank

Naam collectie
Rabobank, Bedrijfshistorie

Contact
Jan van der Meer / Joke Mooij
bedrijfshistorie@rabobank.nl

Locatie
Utrecht, Bestuurscentrum Rabobank

Collecties
- Archieven van Rabobank Nederland en haar voorgangers, de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank en de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank
- Foto- en diacollectie
- Audiovisuele collectie (film, video en audio)
- Museale voorwerpen
- Numismatische collectie (m.n. Nederland)
- PR-materiaal en affiches
- Spaarpotten
- Handbibliotheek

Ontstaansgeschiedenis
De afdeling Bedrijfshistorie werd in 1999 ingesteld, kort na de viering van het 100-jarig bestaan. De jubileumpublicatie Het coöperatieve alternatief had de interesse en de trots voor de eigen geschiedenis versterkt en vormde daarmee aanleiding voor het instellen van een afdeling die zich speciaal met de geschiedenis en het collectiebeheer bezighoudt.

Taak en verzamelgebied
De afdeling Bedrijfshistorie verzamelt en beheert historisch materiaal van Rabobank Nederland en het coöperatief bankieren in het algemeen en verwerkt het in publicaties en tentoonstellingen over de geschiedenis van de bank in het Rabo Museum. De afdeling Bedrijfshistorie beheert geen archieven van lokale Rabobanken, maar hanteert het uitgangspunt dat lokale bankgeschiedenis lokaal bewaard moet worden. De lokale Rabobanken kunnen uiteraard rekenen op advies en ondersteuning van de afdeling Bedrijfshistorie bij het uitdragen van hun geschiedenis en het beheer van hun historische (archief)collecties.

Rondleidingen
In de voormalige effectenkluis van de Rabobank (Bestuurscentrum in Utrecht) bevindt zich het Rabo Museum. De tentoonstelling toont de ontwikkeling van de bank aan de hand van voorwerpen, beeld en geluid. Naast de vaste opstelling is er een periodiek wisselende thema-expositie. Voor het organiseren van een groepsrondleiding kan contact opgenomen worden met de afdeling Bedrijfshistorie: bedrijfshistorie@rabobank.nl.

Websites Rabobank
www.rabobank.nl

Websites geschiedenis Rabobank
www.rabobank.com/nl/about-rabobank/profile/history/index.html
www.rabocanon.nl

Publicaties
Weststrate, C., Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank te Utrecht 1898-1948 (Utrecht 1948)
Campen, Ph.C.M. van, P. Hollenberg, F. Kriellaars, Landbouw en landbouwcrediet 1898-1948: vijftig jaar geschiedenis van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank Eindhoven (Eindhoven 1949)
Vries, Joh. de, De Coöperatieve Raiffeisen- en Boerenleenbanken in Nederland 1948-1973: van exponent tot component (z.p. 1973)
Sluyterman K. e.a., Het coöperatieve alternatief: honderd jaar Rabobank 1898-1998 (Den Haag 1998)
Boer, Stefan de, Jan Frankhuizen, Een eigenzinnige reus. Veertig jaar automatisering bij de Rabobank (Utrecht 2004)
Boer, Stefan de, De bank voor iedereen. Reclame van de Rabobank (Utrecht 2005)
Mooij, Joke (red.), De Rabobank van dichtbij (Utrecht 2008)
Schilte, Esmée, Menselijk kapitaal. Honderdtien jaar personeelsbeleid bij de Rabobank (Utrecht 2009)
Mooij, Joke (red.), Rabobank Matters (Utrecht 2009)
Mooij, Joke, Wim Boonstra (red.), Een eigen koers: coöperatief bankieren in turbulente tijden (Amsterdam VU University Press 2009)
Mooij, Joke, ‘Rabobank an Innovative Dutch Bank: Automation and Payments Instruments, 1945-2000’ in: B. Bátiz Lazo e.a. (ed.), Technological Innovation in Retail Finance (Londen: Routledge 2011), 173-193
Mooij, Joke, Wim Boonstra (eds.), Raiffeisen’s footprint. The cooperative way of banking (Amsterdam VU University Press 2012)
Mooij, Joke, ‘Begonnen als huiskamerbank – De Rabobank in Vught’, in: J. Jacobs, L. Winkeler e.a. (red.), Aan plaatsen gehecht: katholieke herinneringscultuur in Nederland (Nijmegen 2012), 321-339

 

Nieuws

Voor een demonstratie van een Collectie kunt u het item aanklikken.
 

Op woensdagmiddag 11 oktober 2017 werd de VBH-najaarsbijeenkomst gehouden bij het Nationaal Archief in Den Haag. Voor een verslag zie onder Nieuws.

Collectie

Affiche Penning Kaartenbak Centrale bankvergadering Reclamefilm Ledenregister Oprichtingsakte Glas-in-loodraam Spaarkaart Kantoorinterieur Random reader Brandkast Bankhal Spaarvarken Tombstone