NLR - Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum

Naam collectie
Stichting Behoud Erfgoed Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum

Postadres: Stichting Behoud Erfgoed NLR, Postbus 90502, 1006 BM Amsterdam

e-mail: museum@nlr.nl

Locatie
Anthony Fokkerweg 2, 1059 CM Amsterdam

Collecties
- historische modellen, apparatuur en instrumentatie
- audiovisuele collectie (film, video, fotografie waaronder foto's, negatieven, dia's, fotoalbums)
- tekstmateriaal (tijdschriften, boeken, flyers, brochures, krantenknipsels, e.d.)
- rapporten, reisverslagen en dissertaties
- notulen Commissie van Advies voor de Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart (1919-1937)
- de belangrijkste onderzoeksrapporten van RSL, NLL en NLR zijn in de periode van 1921-1970 jaarlijks gebundeld en uitgegeven in de hele wetenschappelijke luchtvaartwereld. De pdf-versies daarvan zijn op de site van het museum in te zien
- maand- en kwartaalverslagen van het NLR (1918-1934)
- jaarverslagen van het NLR en zijn rechtsvoorgangers (1930-2000). De pdf-versies daarvan zijn op de site van het museum in te zien
- personeelsbladen

Ontstaansjaar en geschiedenis
In 1985 werd een eerste aanzet gegeven tot een bedrijfsmuseum en een historisch archief. In de loop van de tijd zijn deze uitgebreid. In 2000 werden beide opgenomen in de Stichting Historisch Museum NLR.

Wegens renovatie van het museumgebouw is de museumcollectie per 1 januari 2015 in opslag gegaan. De museumcollectie, het beeldmateriaal en het documentenarchief zullen via internet toegankelijk worden gemaakt. Het documentenarchief blijft operationeel.

Verzamelgebied
Alle objecten, teksten en beeldmateriaal die verband houden met de historie van de Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium en zijn rechtsvoorgangers (RSL en NLL).

Activiteiten
- Twee donateursdagen per jaar
- Vier Nieuwsbrieven per jaar
- Interviewen oud-medewerkers van het NLR
- Uitbouwen en inrichten museum
- Scannen beeldmateriaal
- Schrijven van historische publicaties
Alle activiteiten vinden plaats door vrijwilligers (momenteel circa 30 personen)

Raadplegen documentenarchief
Op aanvraag via museum@nlr.nl
Het museumarchief bevindt zich binnen het NLR-complex in Amsterdam. Bezoekers dienen zich te houden aan de beveiligingsregels van het NLR.

Website NLR
www.nlr.nl

Website Stichting Historisch Museum NLR
www.erfgoednlr.nl

Publicaties uitgegeven in eigen beheer
J.A. van der Bliek (red.), Dr ir E.B. Wolff, Directeur van de Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart van 1919-1937 en eerste directeur van het Nationaal Luchtvaartlaboratorium van 1937-1941. Museumpublicatie 2008-01
J.A. van der Bliek, 75 Years of Aerospace Research in The Netherlands 1919–1994 (NLR Amsterdam 1994)
A. Elsenaar, 50 years high speed wind tunnel testing in the Netherlands: 0.2<Ma<4.0 (Amsterdam 2012). ISBN 978 90 79581 13 9
W.A. Kuipers, The Kolibrie story. Museumpublicatie 2009-01
D.J. Rozema, Waypoint NLR 90YR. Negentig jaar onderweg met onderzoeken, ontwikkelen, testen en evalueren (NLR Amsterdam 2009)

Maandverslagen van de Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart
Deel 1: 1918, 1919 en 1920. Museumpublicatie 2010-01
Deel 2: 1921. Museumpublicatie 2010-02
Deel 3: 1923. Museumpublicatie 2010-03
Deel 4: 1924. Museumpublicatie 2010-04
Deel 5: 1925. Museumpublicatie 2010-05
Deel 6: 1926. Museumpublicatie 2010-06
Deel 7: 1927. Museumpublicatie 2010-07
Deel 8: 1928. Museumpublicatie 2010-08
Deel 9: 1929 en 1930. Museumpublicatie 2010-09

Kwartaalverslagen van de Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart
Deel 10: 1931 en 1932. Museumpublicatie 2010-10
Deel 11: 1933 en 1934. Museumpublicatie 2010-11

Nieuws

Voor een demonstratie van een Collectie kunt u het item aanklikken.
 

Op woensdagmiddag 11 oktober 2017 werd de VBH-najaarsbijeenkomst gehouden bij het Nationaal Archief in Den Haag. Voor een verslag zie onder Nieuws.

Collectie

Vlieger Model vluchtnabootser Model straalmotor Kolibrie helikopter Windtunnelmodellen raketten Windtunnelmodel Fokker F.25 promotor Model Fokker F.II Model Fokker S.14 Machtrainer