SNS Bank

Naam collectie
SNS Historisch Archief        

Contact   
Herman Harder (directeur)
herman.harder@sns.nl

Locatie
SNS Historisch Archief
Burgwal 43
Kampen     

Aantal objecten
Circa 10.000      

Ontstaansjaar en geschiedenis
De historische archieven van de rechtsvoorgangers van de SNS Bank vormen een rijke bron van informatie over de periode 1817 tot 1990 uit de geschiedenis van de SNS Bank. Circa tien jaar geleden werden deze onbewerkte historisch archieven ondergebracht in de depots van het Frans Walkate Archief te Kampen. In 2000 heeft SNS Reaal het Stadsarchief van Amsterdam opdracht gegeven deze waardevolle bedrijfsarchieven te inventariseren. Vervolgens zijn de bankarchieven toegankelijk gemaakt en verdeeld over diverse bewaarplaatsen zoals Rijks-, Stads- en Streekarchieven 

Verzamelgebied
Alle objecten die verband houden met de geschiedenis van SNS bank en haar rechtsvoorgangers.

Doelstelling
Het behoud en de verbreiding van kennis - in woord en beeld - van de geschiedenis van de SNS Bank. Het bijeenbrengen, beheren en toegankelijk maken van de historische archieven van de SNS Bank en het bevorderen van onderzoek, onderwijs, publicaties en exposities op het terrein van bedrijfsgeschiedenis van de SNS Bank en de banken in het algemeen.

Rondleidingen
Mede gelet op de doelstelling van het SNS Historisch Archief en het belang van deze archieven voor historisch onderzoek, is bezichtiging op verzoek mogelijk.

Website SNS Bank
www.sns.nl

Website SNS Historisch Centrum
www.snshistorischarchief.nl

Tentoonstellingen
Vaste opstellingen wisseltentoonstellingen in het voormalig spaarbankgebouw uit 1928 te Kampen. Zie ook de website www.walkatearchief.nl

Publicaties
J. Dankers, J. van der Linden, J. Vos, Spaarbanken in Nederland, ideeën en organisatie, 1817-1990 (Amsterdam 2001)
W. Legemaat, Iedere cent telt in ’t end, 150 jaar spaarbanken in noordoost Groningen (leens 2004)
Wie wat bewaart, die heeft wat. SNS bank sinds 1817. Rijk geïllustreerde uitgave van SNS Bank, vorm gegeven door bureau KesselsKramer, ter gelegenheid van de opening van de eerste SNS bankwinkels in 2009.

Kamper Almanak
Tachtig jaar geleden kwam de Kamper Almanak tot stand met Zalsman als uitgever/drukker en met medewerking van de vereniging ‘Kampen Vooruit’. Eén van de doelen van deze uitgave was de (historische) aantrekkelijkheden van Kampen onder de aandacht te brengen. Vanaf 1936 werd de Kamper Almanak onder de hoede genomen door de Nutsspaarbank (nu SNS Bank) met Frans Walkate als directeur. De laatste tien jaar heeft de Kamper Almanak zich ontwikkeld tot een belangrijk regionaal cultuurhistorisch jaarboek.

Nieuws

Voor een demonstratie van een Collectie kunt u het item aanklikken.
 

Op woensdagmiddag 11 oktober 2017 werd de VBH-najaarsbijeenkomst gehouden bij het Nationaal Archief in Den Haag. Voor een verslag zie onder Nieuws.

Collectie

Spaarbankaffiche Spaarvarken Mr. Jacques Dutilh Promotiemateriaal Foto spaarbankactie Rekenmachine Button Kinderboek Jubileumboek Archiefstuk