Vereniging Bedrijf en Historie

De Vereniging Bedrijf en Historie (VBH) is opgericht op 24 december 2010 en heeft haar zetel in Amsterdam.

Het doel van de vereniging is het bijeenbrengen van bedrijven, ondernemingen en instellingen die in het bezit zijn van een bedrijfshistorische collectie, teneinde deze collecties voor het nageslacht te behouden.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

a. het behartigen van de belangen van haar leden;
b. deskundigheidsbevordering (uitwisselen van vakkennis, podium voor debatten en het verzorgen van scholing);
c. het ontwikkelen van beleid voor de preservatie van bedrijfshistorische collecties;
d. het houden van bijeenkomsten, lezingen, excursies en dergelijke;
e. het samenwerken met andere partijen met een soortgelijk doel in zowel Nederland als in het buitenland, mits deze samenwerking niet in strijd is met het doel van de vereniging.

Er zijn twee vormen van aansluiting bij de VBH.
Lidmaatschap. Een lid is een vertegenwoordiger van een bedrijf; dit bedrijf beschikt over een historische collectie. Het lidmaatschap kost Euro 100,- p.j.
Donateurschap. Dit is een natuurlijk persoon die de doelstellingen van de VBH onderschrijft. Het donateurschap kost Euro 50,- p.j.

Bestuur
De vereniging wordt vertegenwoordigd door een bestuur dat bestaat uit:
Ton de Graaf, bedrijfshistoricus ABN AMRO Kunst & Historie, Almere, voorzitter
Ad Saan, v/h Koninklijke Saan, Diemen, penningmeester
Ingrid Elferink, conservator Bedrijfshistorie NN Group, Ede/Den Haag, secretaris
Anne Marie Spaargaren, eigenaar van CorporAntiques, Leiden, lid

Bankrekening
Vereniging Bedrijf en Historie, Amsterdam
reknr. NL06 ABNA 0504 6822 37

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 51517434.

Nieuws

Voor een demonstratie van een Collectie kunt u het item aanklikken.
 

Op woensdagmiddag 11 oktober 2017 werd de VBH-najaarsbijeenkomst gehouden bij het Nationaal Archief in Den Haag. Voor een verslag zie onder Nieuws.

Collectie

Expositieruimte Schilderijendepot Depot met machines en apparaten Archiefstukken Patent, negentiende eeuwse vergunning om een beroep te mogen uitoefenen Aankondiging van een veiling Koninklijke Stoomweverij Nijverdal Fabrieksstad Enschede Geldkar Tjap, kwaliteitsmerk voor textiel Hoed van de opzichter van de effectenbeurs Prijscourant machinefabriek Stork Bokaal voor een jubilaris Aandeel Philips Mechanisatie van de boekhouding in de jaren 1950 Glasnegatieven Tikker voor de communicatie van de koersen van de effectenbeurs naar de abonnees Reclamekaart Koninklijke Hollandsche Lloyd Advertentie voor de comptometer, een rekenmachine